انتخاب زبان:  

    فهرست بيماريهايي كه شامل معافيت پزشكي مي شوند:   

بيماريهاي عمومي
بيماريهاي غدد مترشحه داخلي
بيماريهاي پوست و بافتهاي زير پوست
بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب
بيماريهاي روانپزشكي
بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب
بيماريهاي ريه و قفسه صدري
بيماريهاي استخوان - اسكلت
بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي
بيماريهاي خون و انكولوژي - بدخيمي ها
بيماريهاي دستگاه دراري تناسلي
بيماريهاي فك و دهان و دندان
بيماريهاي چشم و عوارض بينايي
بيماريهاي گوش و حلق و بيني
بيماريهاي قلب و عروق
بيماريهاي روماتولوژي و بافت همبند
بيماريهاي عفوني
بيماريهائي كه در آئين نامه پزشكي پيش بيني نشده اند
ليست بيماريهاي مشمول معافيت پزشكي

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر