انتخاب زبان:  
    

    قانون اجازه تردد فارغ التحصيلان فوق ليسانس و بالاتر و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور بدون بررسي وضعيت خدمت وظيفه عمومي مصوب 1372/2/14

 

ماده واحده در زمان صلح به كليه فارغ التحصيلان فوق ليسانس و بالاتر و متخصصان ذكور ايراني مقيم خارج از كشور اجازه داده مي شود يك بار در سال حداكثر براي مدت پنج ماه به منظور شركت در سمينارهاو دورههاي خاص تخصصي،بازديدهاي علمي و انجام پروژههاي كوتاه مدت و ارائه خدمات خاص كوتاه مدت بنا به دعوت وزيرذيربط(با تأييد وزارت اطلاعات و ستاد كل نيروهاي مسلح )بدون بررسي وضعيت خدمت وظيفه عمومي،به جمهوري اسلامي ايران ترددنمايند.

تبصره1 وزارت اظلاعات و ستاد كل نيروهاي مسلح مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خودرا اعلام و درغير اين صورت وزير ذيربط راساٌ اقدام نمايد.

تبصره2  رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي تواند مجوز استفاده از اين ماده واحده را براي رؤساي دانشگاههاي غير دولتي صتدر نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوهفتاد ودومجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 19/2/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

منبع : www.police.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر