انتخاب زبان:  

   فقوانين خدمت وظيفه عمومي :   

قانون خدمت وظيفه عمومي
فصل اول - كليات
فصل دوم – احضار براي دوره ضرورت
فصل سومرسيدگي
بخش اول –معافيت تحصيلي
بخش دوم – معافيت پزشكي
بخش سوم – معافيت كفالت
فصل پنجم - آموزش نظامي مشمولان و درجات و حقوق و مزاياي آنان
فصل ششم –احضار در مراحل احتياط و ذخيره
بخش اول- غيبت مشمولان خدمت وظيفه عمومي
بخش دوم- جرائم و مجازاتها
قوانين الحاقي
فصل اول –كليات
فصل دوم- احضار براي دوره ضرورت
فصل سوم- رسيدگي
بخش اول-معافيت كفالت
بخش دوم-معافيت يك نفر از فرزندان خانواده شهداء
فصل پنجم- آموزش نظامي مشمولان و درجات و حقوق و مزاياي آنان
بخش اول- غيبت مشمولان خدمت وظيفه عمومي
بخش دوم- جرائم و مجازاتها
بخش سوم _ نحوه شناسائي و دستگيري مشمولين غائب
آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح
آئين نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفة عمومي
قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده‌هاي شهدا، معلولين، اسرا، مفقود‌الاثرها خدمت وظيفه عمومي
قانون سرباز قهرمان
قانون معافيت بهداشتكاران دهان و دندان و بهداران
قانون استخدام روحانيون و طلاب در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافيت تحصيلي
قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت
آئين نامه قانون مدت خدمت وظيفة فارغ التحصيلان علوم قضايي
قانون معلمان ، پزشكان و پيراپزشكان وظيفه مصوب
قانون استفاده وزارت بهداشت از مشمولان در زمان صلح
قانون احتساب خدمت در جبهة جزو خدمت
قانون اجازه تردد فارغ التحصيلان فوق ليسانس و بالاتر
قانون كمك به خانواده هاي مشمولين نيازمند
مقررات اعطاء امتيازات ويژه به ايثارگران و امدادجويان
قانون احتساب قسمتي از خدمت اعضاء بسيج

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر