انتخاب زبان:  

    

 

    

    فصل دوم - احضار براي دوره ضرورت

 

ماده17- در مواقع ضروري ممكن است بنا به مقتضيات يا پيشنهاد شوراي عالي دفاع و فرمان فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مقام معظم رهبري) مشمولين وظيفه عمومي دوره ضرورت بيش از 2 سال به خدمت ادامه داده و يا قبل از خاتمه 2 سال از خدمت مرخص شوند كه در صورت اول به ميزان 2 برابر خدمت اضافي از ادوار خدمت آنان در دورهاي احتياط و ذخيره كسر ميشود.

ماده18- به وضع مشمولان خدمت وظيفه عمومي يكسال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت يعني در سالي كه مشمولان در آن سال وارد سن 19 سالگي ميشوند رسيدگي خواهد شد.

ماده19- كساني كه به سن 19 سالگي ميرسند پس از انتشار آگهي احضار موظفند براي روشن نمودن وضع مشموليتشان به سازمان وظيفه عمومي محل تولد مراجعه و خود را  معرفي نمايند و در صورتيكه در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند ميتوانند به سازمان وظيفه عمومي محل اقامت خود مراجعه كنند.

مشمولان مقيم خارج از كشور بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبودن آن به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران مراجعه كنند.

ماده20- اداره ثبت احوال هر محل مكلف است صورت اسامي متولدين ذكور شهرستان يا بخشهاي حوزه ماموريت خود را كه در سال بعد بايد به وضع مشموليت آنان رسيدگي شود، بطور تفكيك در 4 نسخه تهيه و تا اول آذرماه هر سال به مراجعي كه براي رسيدگي به امر وظيفه عمومي تعيين شده و يا خواهد شد تسليم كنند.

 

منبع : Police.ir

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر