انتخاب زبان:  
    

    دوره ضرورت:

الف- دوره ضرورت 2 سال است که در حال حاضر با توجه به مصوبه فرماندهي معظم کل قوا تا  29/12/86  به مدت 20 ماه  مي باشد و با توجه به شرايط جغرافيايي محل خدمت دوره ضرورت تا 17 ماه به شرح جدول زير قابل تغيير است :

 

رديف

محل خدمت

مدت خدمت

1

مناطق عادي

20 ماه

2

مناطق محروم و بد آب و هوا

19 ماه

3

مناطق مرزي

18 ماه

4

مناطق عملياتي

17 ماه

 

ب- دوره احتياط 8 سال

ج- دوره ذخيره اول 10 سال

د- دوره ذخيره دوم 10 سال

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر