انتخاب زبان:  
    

    چگونگي تعيين زمان اعزام مشمولان زير ديپلم و ديپلم :

 

مدرک تحصيلي

تاريخ اخذ مدرک

ماه تولد

موعد اعزام

زير ديپلم

-----

-----

19/ ماه تولد/ سال اعزام

 

 

ديپلم

و

پيش دانشگاهي

خرداد

سه ماهه اول

18/ آبان/ سال اعزام

خرداد

سه ماهه دوم

18/ آذر/ سال اعزام

خرداد

سه ماهه سوم

18/ دي/ سال اعزام

خرداد

سه ماهه چهارم

18/ بهمن/ سال اعزام

شهريور

کليه ماههاي سال

18/ اسفند/ سال اعزام

دي

کليه ماههاي سال

18 مهر سال بعد از ديپلم

مردودين دي ماه

کليه ماههاي سال

19 تير سال بعد از ديپلم

ديپلم ( غايب )

کليه ماهها

کليه ماههاي سال

هيجدهم اولين اعزام

زير ديپلم ( غايب )

کليه ماهها

کليه ماههاي سال

نوزدهم اولين اعزام

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر