انتخاب زبان:  
    

    اعزام به خدمت :

مدارکي که مشمولان براي صدور برگه اعزام به خدمت بايستي آنها را تکميل و به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال نمايند :

1- اخذ دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از مراکز پستي

2- برگ تکميل شده وضعيت مشمولان متقاضي اعزام به خدمت ( برگ شماره 1 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي تکميل شود.)

3- برگ تکميل شده معاينه اوليه مشمولان متقاضي اعزام به خدمت ( برگ شماره 2 دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي تکميل شود، مشروط بر آنکه پزشک نتيجه معاينه تمامي اندامها را طبيعي تشخيص داده باشد. )

4- تصوير کارت ملي يا کارت موقت ملي مشمولان

5- تصوير صفحه اول شناسنامه عکس دار ( در صورت داشتن توضيحات ، يک نسخه از صفحه آخرهم ضميمه شود. )

6- تصوير آخرين مدرک تحصيلي

7- عکس 3×2 زمينه سفيد و تمام رخ مشمول ( علاوه بر عکس هاي الصاقي به برگها ، يک قطعه عکس )

8- برگ واکسيناسيون ( مشمول مي بايست قبل از ارائه درخواست اعزام به خدمت با مراجعه به نزديکترين مرکز بهداشت نسبت به واکسيناسيون مننژيت و چندگانه اقدام نمايد. )

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر