انتخاب زبان:  
    

    آشنايي با خدمت وظيفه عمومي :

 

فصل اول - کليات :

به موجب ماده 1 خدمت وظيفه عمومي دفاع از استقلال و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم ، وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه کليه اتباع ذکور دولت جمهوري اسلامي ايران مکلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات قانون مربوطه هستند.

 

سن مشموليت :

هر فرد ذکور ايراني از اول فروردين ماه سالي که طي آن سال وارد سن 19 سالگي مي شود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد.

 

سال احضار :

سالي که طي آن سال افراد ذکور وارد سن 19 سالگي مي شوند سال احضار و محاسبه آن به شرح زير است :

سال احضار =  سال تولد + 18

مثال : 1385= 1367 + 18

 

سال اعزام :

سالي که طي آن سال افراد ذکور جهت انجام خدمت دوره ضرورت بلامانع تشخيص داده شده و به خدمت اعزام   مي شوند سال اعزام و محاسبه آن به شرح زير است :

سال اعزام  = سال تولد + 19

مثال : 1386= 1367 + 19  

 

مدت خدمت وظيفه عمومي :

به موجب ماده 4 قانون خدمت وظيفه عمومي مدت خدمت وظيفه عمومي 30 سال است.

 

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر