انتخاب زبان:  

مدارک لازم برای صدور گذرنامه

 

1-تهيه فرم و پوشه گذرنامه وارائه دو برگ رسيد ( اداره پست)

2- حضور متقاضي الزامي است

3- اصل و كپي كارت ملي يا كارت موقت يا تائيديه از ثبت احوال

4- اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه

5- همراه داشتن كد پستي ده رقمي و آدرس كامل

6- فيشهاي بانك ملي به شماره حساب 2171151301007 به مبلغ 400000ريال به اداره گذرنامه و مبلغ 5000 ريال به نام عوارض شهرداري محل زندگي

7- 2قطعه عكس رنگي4*6 با زمينه سفيد براي خانمها قرص صورت مشخص و حجاب بدون روتوش بدون آرايش و تمام رخ براي آقايان بدون كلاه-كروات – عينك و زيور آلات- دوشيزگان بالاي6سال با حجاب كامل-عكس فرزندان زير5سال با پيراهن آستين دار الزامي است

8- رضايت محضري براي بانوان شوهردار و رضايت محضري پدر براي فرزندان كمتر از18سال

9- اصل طلاقنامه براي خانمهاي مطلقه با كپي

10- اصل و كپي گواهي فوت يا شناسنامه باطله متوفي براي بانواني كه همسرشان فوت كرده است

11- ارائه گذرنامه مربوط به چند سال گذشته(سال1374وپس ازآن)با كپي از10صفحه اول و آخرين ورود و خروج

12- اصل كارت پايان خدمت(ضرورت و احتياط) يا معافيت براي آقايان و كپي آن

13- ارئه اصل نامه حفا براي پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح و بازنشسته شدگان زير5سال پس از تائيد و ممهور به مهر دبيرخانه اداره گذرنامه

14- داشتن اصل حكم تسويه يا نامه از كانون بازنشستگان يا حكم بازنشستگي براي بازنشستگان نيروهاي مسلح بالاي5سال

15- نامه از نظام وظيفه براي دانشجويان آقا الزامي است

16-مدرك شناسايي عكسدار براي فرزندان زير15 سال(گواهي اشتغال به تحصيل و در صورت محصل نبودن دفترچه بيمه عكسدار)

17- شناسنامه عكسدار براي متقاضياني كه15سال تمام هستند

18- مدارك مورد نياز براي همراه شامل بندهاي3و4و7و16يا17ميباشد

19- متقاضياني كه محل تولدشان خارج از كشور ميباشد نحوه ورود به ايران و ارائه مدرك ورود به ايران الزاميست


مدرک جانبی :

- گواهينامه
- گذرنامه
- مدرک تحصيلی
- استعلام از ثبت احوال
- توضيح در آخر شناسنامه ميباشد.
* برای متقاضيان خانم جهت اخذ گذرنامه :

- در صورت مجرد و بالای 18 سال بودن نياز به رضايت پدر ندارد.
- در صورت متاهل بودن ارائه رضايت محضری همسر الزامی باشد ودر صورت داشتن همراه رضايت محضری همسر جهت فرزندان نياز است.
- در صورت فوت همسر نياز به ارائه فوت نامه يا شناسنامه باطله همسر می باشد ، در اين صورت اگر متقاضی همراه نيز داشته باشد نياز به ارائه قيم نامه و رضايت قيم دارد.
تذکر: برگه رشد در اين صورت کافی نمی باشد.- در صورت مفقود الاثر بودن شوهر متقاضی ملزم به ارائه نامه از دادگستری به تاريخ روز می باشد. اين نامه موجب اخذ خروج ميشود.
- در صورت مطلقه بودن متقاضی نياز به ارائه طلاق نامه می باشد.
در مورد طلاق رجعی بايد از تاريخ طلاق مدت عده (3ماه ،10روز) بگذرد در غير اينصورت نياز به رضايت همسر ميباشد.
- زنان مطلقه در صورت داشتن فرزند به عنوان همراه حتماً نياز به رضايت پدر دارند مگر در طلاق ذکر شده باشد در مورد اجازه خروج فرزند مسئوليت با مادر می باشد.

تذکر: حضانت مورد قبول نمی‌باشد.

- جهت اخذ گذرنامه برای متقاضیان زير 18 سال رضايت پدر الزامی ميباشد.
- نوع خروج در رضايت محضری که از همسرمتقاضی اخذ می گردد مشخص می شود ( مکرر يا يکبار) انواع خروجی و مدارک لازم:
1- خروج دانشجوئی : نياز به معرفی نامه از وزارت علوم و تحقيقات به تاريخ روز دارد که خروج 62 روزه از تاريخ نامه معاف از عوارض اخذ ميگردد.
2- خروج نظام وظيفه : برای متولدين پسر که به سن مشموليت رسيده باشند با توجه به اينکه ممنوع الخروج ميباشند نياز است که به اداره نظام وظيفه عمومی مراجعه نموده و نامه نظام وظيفه که دارای تاريخ خروج و تاريخ مراجعه به کشوری باشد ارائه نمايند .ثبت تاريخ نامه و شماره نامه الزامی است.
- مثلاً متولدين 1366 ملزم به ارائه موافقت نظام وظيفه جهت اخذ گذرنامه مجزا يا همراه ميباشند (خروج قرمز)
- طلبه های در حال تحصيل که خدمت وظيفه نرفته باشند نياز به موافقت نظام وظيفه دارند.(آبی)
- کارکنان کشتيرانی در صورت نداشتن تعهد خدمتی 10 ساله نياز به ارائه موافقت نظام وظيفه دارند (آبی)

3- خروج مقيمی : متقاضيان مقيم در هنگام اخذ گذرنامه جديد نياز به ارائه گذرنامه قديمی خود دارند که در آن اقامت آنان و تاريخ ورود و خروج مشخص گردد.

- هر متقاضی مقيم می تواند تا سه بار از اداره گذر نامه اجازه خروج کسب نمايد .و می تواند خروج مقيمی 6 ماهه با عوارض اخذ کند.
در صورتی که متقاضی بيش از 6 ماه در ايران اقامت گرده باشد محل اقامت به ايران تغيير می کند یا متقاضی ملزم به اخذ نامه از وزارت امور خارجه جهت تائيد محل اقامت می باشد.
متقاضيان مقيم تنها ميتوانند فرزندان زير 18 سال خود را در گذرنامه مجزا به استناد اقامت پدر يا مادر مقيم گردانند.همسر متقاضی مقيم در گذرنامه مجزا نميتوانند مقيم باشد.
4- خروج آبی : برای پسران زير سن مشموليت خروج آبی اخذ مي گردد و نياز به نامه حفا يا نامه نظام وظيفه ندارند. متقاضيان نظامی نياز به ارائه نامه حفا جهت اخذ گذرنامه دارند

 

 

مدارک لازم برای تمدید گذرنامه:

فیش بانكی به مبلغ یكصدهزار ریال به حساب 94001 یكی از شعب بانك ملی تهران.

تذكر1:متقاضیان شهرستان مبالغ مربوطه را بحسابهای تعیین شده در شهرستان محل درخواست واریز خواهند نمود .

تذكر2:دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از كشور،معرفی شده از سوی وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فن آوری،بهداشت و درمانو آموزش های پزشكی از پرداخت مبالغ مندرج در

بند 1معاف می باشند.

ارائه كد ملی از ناحیه متقاضی و همراهان الزامی است .

دریافت یك برگ پرسشنامه گذرنامه از یكی از شعب بانك ملی ایران كه می بایست به صورت كامل تكمیل شود.برای گذرنامه های صادره غیر از تهران ارائه دو برگ فرم گذرنامه ضروری است .

اصل و فتوكپی كامل شناسنامه متقاضی و همراهان ،لازم است .

شناسنامه افراد بالای 15سال عكسدار باشد همچنین برای افراد كمتر از 15سال ارائه مدرك عكسدار الزامی است ،دفترچه بیمه ،كارت تحصیلی ،دو قطعه عكس جدید4*6كمی

بایست برقی،تمام رخ،بدون عینك،كلاه وكراوات واز یك نگاتیوباشد،ضمناً ازتاریخ گرفتن عكس بیش از یكسال نگذشته باشد .

در صورتیكه قبلاً در تهران ارائه نشده باشد .درمورد آقایانی كه سن آنان وارئ هجده سال میگردد اصل و فتوكپی یكی از مدارك زیر الزامی است .

كارت پایان خدمت

كارت معافیت دائم

موافقت نامه از معاونت وظیفه عمومی ناجا

 

 

منبع : www.epolice.ir

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر