انتخاب زبان:  
    

    گرايش عمران _ عمران چيست ؟

اين گرايش در مدت کارشناسي شامل دو قسمت است :

الف) ساختمان

ب) راه

که در قسمت ساختمان دانشجويان با مباحث استاتيکي و مقاومتي در ساختمان ، به منظور مقاومت ساختمان در مقابل نيروي هاي وزن ساختمان و نيروهاي زلزله آشنا   مي شوند .

در قسمت راه ، دانشجويان با طراحي مسير ، جاده ، تونل ها و پل سازي آشنا مي شوند که بيشتر مباحث در اين قسمت ، مباحث هندسي است .

 

محيط کار مهندس عمران ( عمران _ عمران ، عمران _ آب ) چگونه است ؟

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند بعنوان مهندس مشاور در شرکتهاي مشاور مشغول بکار شوند که وظيفه شان در شرکتهاي مشاور ، طراحي نقشه ها ( طراحي و محاسبه ساختمانها ، راهسازي و تاسيسات آبي ) مي باشد و همچنين مي توانند به اجراي نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور بپردازند يعني به اجراي طرحهاي ساختماني و راه سازي و تاسيسات آبي بپردازد ، در واقع در قسمت اجراي پروژه کار کنند که به آنها مهندس مشاور  مي گويند .

 

فرق مهندسي عمران _ عمران ( البته در قسمت ساختمان ) با مهندسي معماري چيست ؟

مهندس معمار ابتدا نقشه هاي معماري ( نقشه ساختمان ) را طراحي مي کنند يعني فضاهاي يک ساختمان را طراحي مي کنند و مشخص مي کنند که در کدام قسمت اتاقهاي خواب باشد و در کدام قسمت پذيرايي باشد و به همين صورت ساختمان را طراحي مي کند سپس مهندس    عمران _ عمران ( قسمت ساختمان ) ، ستونها ،  تيرها و اعضاي مقاومتي ساختمان را به منظور ايجاد مقاومت ساختمان در مقابل نيروهاي وزن خود ساختمان و نيروهاي زلزله را طراحي مي کند و به اين ترتيب به نقشه طراحي شده توسط مهندس معمار ، استحکام لازم را براي تبديل شدن به ساختمان مي دهد .

 

آينده اين رشته در ايران چگونه است ؟

با توجه به سياستهاي عمراني دولت و سرمايه گذاريهاي دولتي و خصوصي براي ساختن ساختمانهاي مسکوني ، بزرگ راهها ، راههاي اصلي و فرعي ، شبکه هاي آبرساني   ( براي تامين آب آشاميدني روستاها و شهرهاي کوچک ) فارغ التحصيلان اين رشته براحتي با داشتن ديدي باز مي توانند ، پيشرفتهاي چشم گيري کنند .

 

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر