انتخاب زبان:  
        

 علوم تغذيه   

در جهان امروز غذا نقش اساسي و استراتژيكي را بازي مي كند بسياري از كشورها به خاطر كمبود مواد غذايي تمام حيثيت و شرف خود را به اجبار به استعمارگران برده اند اگر كشوري از نظر توليد مواد غذايي بتواند در حد خوبي قرار گيرد و خودكفا شود پس از آن يا بهتر بگوييم هم زمان با آن بايد توجه جدي به علوم تغذيه نمايد ، صرف غذا خوردن و معده را از غذا انباشته كردن اگر ضرر نداشته باشد مطمئنا سودمند نخواهد بود . در تعاريفي كه از علوم مرتبط به تغذيه شده آن را علمي دانسته اند كه نيازهاي غذايي بدن را از نظر كيفي و كمي تعيين مي كند و بيان مي كند كه چگونه مي توان سالم زيست.
در مورد تغذيه مناسب صحبت فراوان و اهميت آن آشكار است. علم تغذيه نسبتا علم جواني است و در عين حال كه رشته مجزايي است تا حد زيادي به يافته‌هاي شيميايي، بيوشيميايي، ميكروب شناسي پزشكي و زيست شناسي وابسته است و در تحقيقات علمي اين رشته ها شركت مي كند.
 
در حال حاضر اين رشته در سه مقطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد ناپيوسته، دكتري در كشور ارائه مي‌گردد و طول دوره اول آن 8 ترم تحصيلي است.
در اين رشته علاقه به علوم تغذيه و دقت عمل در آزمايشگاه‌‌ها و كسب تجربه و كار آموزي حائز اهميت است.
از دروس دبيرستاني كه كاربرد بيشتر در اين رشته دارند، مي توان زيست شناسي و شيمي را نام برد. ضريب زيست شناسي 4 و ضريب 2 براي شيمي، فيزيك و رياضيات مي باشد.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

آمار حياتي

2

آموزش تغذيه

3

اصطلاحات پزشکي و بيمارستاني

4

اصول اپيدميولوژي

5

اصول و روشهاي نگهداري مواد غذايي

6

اقتصاد و برنامه‌ريزي تغذيه

7

اکولوژي تغذيه

8

بررسي وضع تغذيه

9

بهداشت عمومي

10

بهداشت و مسموميت‌هاي غذايي

11

بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و اپيدميولوژي آن

12

بيوشيمي متابوليسم

13

بيوشيمي مقدماتي

14

تاثير فرآيندها بر ارزش غذاها

15

تشريح و فيزيولوژي

16

تغذيه اساسي 1

17

تغذيه اساسي 2

18

تغذيه در دورانهاي مختلف زندگي

19

تغذيه گروههاي ويژه

20

تنظيم برنامه غذايي

21

جامعه شناسي

22

جلسه بحث

23

رژيم درماني 1

24

رژيم درماني 2

25

روانشناسي

26

زبان تخصصي

27

زيست‌شناسي

28

شيمي

29

شيمي آلي

30

شيمي مواد غذايي

31

فيزيولوژي تغذيه

32

فيزيک عمومي

33

مديريت بخش غذايي

34

ميکروب‌شناسي عمومي

35

ميکروب‌شناسي مواد غذايي

36

نقش تغذيه در خدمات بهداشتي

37

کارآموزي در عرصه

 

بخش تغذيه بيمارستانها، مسؤوليت فني كارخانجات توليد مواد غذايي، همكاري در كلينيك‌هاي رژيم درماني با همكاري پزشكان غدد داخلي، همكاري در تعيين رژيم براي گروههاي مختلف از جمله ورزشكاران، بيماران خاص، كارگران و. . . مشغول به كار هستند.
بطور كلي مي‌توان گفت فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي اين رشته از توانائي‌ها و مهارت‌هاي زير برخوردارند.
 -
برنامه ريزي غذايي براي بيماران در بيمارستانها و مراكز بهداشتي.
-
شركت در فعاليت‌هاي تغذيه‌اي مراكز همگاني.
-
بررسي و تحقيق و آموزش مطالب مربوط به تغذيه در واحد‌هاي آموزشي و تحقيقاتي.
-
انجام خدمات تغذيه‌اي براي واحدهاي دست‌اندركار تغذية جامعه.
-
تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزش تغذيه عمومي.
تنظيم يك رژيم غذايي مناسب براي افراد چاق و لاغر و افراد مبتلا به بيماريهاي خاص از جمله بيماريهاي كليوي، ديابتي، نقرس و. . .

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر