انتخاب زبان:  
    

    هوشبري

لطف يك هوشبر در حق بيمار موقعي آشكار مي‌شود كه ما در حالت بيداري سوزني به دستمان فرو مي‌رود رشته هوشبري هدفش تربيت افرادي است كه به عنوان دستيار يك متخصص بيهوشي در طول دوره اين رشته حداقل 2 سال است و دروس اين رشته به صورت نظري عملي و كارآموزي در بيمارستان‌ها عرضه مي‌شود.بخش هوشبري اتاق عمل مشغول كار شوند در حال حاضر امكان ادامه تحصيل طي ضوابطي در دوره كارشناسي ناپيوسته پرستاري فراهم مي‌باشد.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

جمعيت شناسي

2

آناتومي

3

اصطلاحات هوشبري

4

اصول پرستاري

5

اصول مراقبت هاي ويژه

6

بيماري شناسي

7

تربيت بدني

8

تنظيم خانواده

9

رفتار در اتاق عمل

10

روش احياء قلبي و ريوي

11

روش بي هوشي 1و 2 و 3 و 4

12

زبان عمومي

13

فارسي عمومي

14

فورماكولوژي 1 و 2

15

فيزيولوژي 1و 2

16

فيزيک

17

كارآموزي در عرصه

18

معارف اسلامي 1

19

معرفي بيمار

20

ميكروب شناسي

 

رشته هوشبري در هر مقطعي که باشد محل کارش مراکز درماني است. هوشبري يکي از حلقه هاي تکميل کننده تيم درماني است که جهت بهبود بخشيدن به شخص بيمار در مرکز درماني حضور دارد.

 

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر