انتخاب زبان:  
    

    عكاسي

رشته عکاسي
رشته ارتباطات تصويري

مقدمه
رشته عکاسي رشته اي است که دانشجو، با نگرشهاي مختلف به عکاسي چه از لحاظ نظري و چه به لحاظ علمي با آنها آشنا مي شود، يعني تاريخچه اي از عکاسي را ياد مي گيرد و اينكه چطور تکنيکهاي عکاسي را انجام دهد، در زمينه هاي مختلف عکاسي مثل خبري و تبليغات هم آشنايي کلي پيدا مي کند.

اهميت رشته عکاسي در ميان ديگر رشته هاي خبري
عکاسي از شاخه هاي پر اهميت هنر مي باشد. با اين همه در گذشته نه چندان دور اهميت اين رشته چندان آشکار نبود و تنها به چشم نوعي تفنن به آن نگريسته مي شد. اما به تدريج آگاهي از اينکه عکس، مي تواند يکي از گوياترين ابزارها براي بيان مسائل گوناگون به ويژه مسائل اجتماعي باشد، فرهنگ و شيوه هاي مختلف زندگي انسانها را به نمايش گذارَد و تبادل آراء و افکار ميان انسانها را آسان نمايَد، اهميت ويژه اي به اين شاخه هنري بخشيده است. عکسها زبان تاريخ هستند و تاريخ، شناسنامه ملتها. از اين رو پرداختن به اين رشته دربر دارنده آثار و پيامدهاي بزرگي براي حيات گروهي و فردي و ملي است.
رشته عکاسي با نشان دادن قابليتهاي فرد در جنگهاي جهاني اول و دوم و برخي از جنگهاي منطقه اي همچون ويتنام ثبت لحظاتي را بر عهده گرفت که شايد هيچ کلامي قادر به رقابت با آن نباشد.
بدين سبب با درک پتانسيل موجود در اين رشته، دانشگاهيان بر آن شدند تا اين زيباترين ثبت کننده وقايع را در قالب رشته دانشگاهي درآورده و اصول آن را به کمک روشهاي علمي به علاقه مندان آموزش دهند. اين رشته از يکسو با ابزارهايي که گستره آن از يک دوربين ساده تا پيچيده ترين دوربينهاي ديجيتالي است؛ و از سوي ديگر با هنر ثبت بهترين لحظات، در ارتباط است. عکاسي اگرچه جزو هفت هنر نيست اما گاه چنان مي درخشد که در تارک تمامي آنها مي نشيند.
امروز در دنيا استفاده هاي بسيار فراواني از عكاسي مي کنند. همانطور که مي دانيد در زمينه هاي مختلف اعم از علمي، پزشکي، ادبي، سياسي، اقتصادي و در تمام زمينه ها، رشته عکاسي يک رشته بسيار پرمصرف است؛ ولي تفاوتي که امروز در جامعه ما دارد اين است که توجه جدي در ايران به اين رشته نشده در حاليکه در سراسر نقاط جهان، انواع و اقسام استفاده ها و بهره وريها را از آن رشته مي کنند، خصوصاً در بحث سياست، کاروريهاي فراواني دارد و همين طور نشان دادن حرکتهاي سياسي و بعضاً فرهنگي از طريق عکس اتفاق مي افتد و آن چيزي است که در حال حاضر خصوصاً در ايران به آن کم توجه هستيم، مطبوعات ما ضرورت دارد اين توجه را به شکل جدي به رسانه اي مثل عکس بکند.

راهيابي به اين رشته
تمامي فارغ التحصيلان دبيرستاني، پس از موفقيت در آزمون ورودي دانشگاه در رشته عکاسي، ملزم به گذراندن مجموعه اي از واحدهاي درسي هستند که آنان را براي برعهده گرفتن فعاليتهاي آتي آماده مي کند.
دانشجويان، پس از گذراندن دروس عمومي، مجموعه اي از دروس پايه يا اصلي، يا تخصصي را فرا مي گيرند. از ميان دروس پايه، مباني هنرهاي تجسمي 2 و1 و کارگاه عکاسي 2 و1، کارگاه طراحي 2 و1 از جمله مهمترين دروسي محسوب مي شوند که مباحث ابتدايي اين رشته را براي دانشجويان به تحرير مي کشد.
در ميان دروس اصلي درس تجزيه و تحليل و نقد عکس، کارگاه عکاسي تخصصي و فنون بازسازي عکس از مهمترين دروسي هستند که مهارتهاي اوليه دانشجويان را افزايش مي بخشد و سرانجام کارگاههاي عکاسي، مهمترين دروس تخصصي هستند که مهارتها و ظرافتهاي اين رشته را در اختيار دانشجويان قرار مي دهد.
امروزه عکاسي تمامي جنبه هاي زندگي ما را اشغال کرده است. در زمينه علمي، خبري در زمينه هاي متفاوتي که زندگي ما تحت تأثير فضاي معاصر زندگي امروز قرار گرفته عکس نقش بسيار تعيين کننده اي دارد، از اين جهت مسلح شدن به اين علم و تکنيک و هنر مي تواند ما را وارد فضاي معاصر کند و ما را به عنوان فرد موفقي کمک کند. اين رشته، در واقع مي تواند ارتباطي کاملاً قوي با بيننده خود برقرار کند. به وسيله مثلاً کتاب خواندن نيز مي توان ارتباط برقرار کرد ولي اين رشته يا مثلاً عکس مي تواند ارتباط قويتري برقرار کند.
با گرفتن يک عکس مي توان کليه زواياي يک حادثه را به تصوير کشيد يا مثلاً خبر يا کنفرانسي کلاً به تصوير کشيده شود. افرادي که مايل هستند اين رشته را تحصيل کنند در نظر داشته باشند اين رشته نياز به يک نگاه دقيق دارد. از نظر بصري فرد بايد خوب ببيند، آنچه را که مي بيند خوب تجزيه و تحليل کند و بتواند آن را در قالب تصوير بيان کند.
ما مي بينيم آدمها چندين نوع هستند؛ بعضيها آدمهاي کتبي، بعضيها شفاهي، بعضيها تجسمي و تصويري هستند. کساني را که مي خواهند عکاس شوند بهتر است که به زمينه ديد و نگاه خودشان و اينکه به تکنولوژي هم علاقه اي داشته باشند توجه داشته باشند.

بازار کار عکاسي
شغل عکاسي با وجودي که در ايران و جهان، شغل نويي است ولي خيلي زود جايگاه خويش را پيدا کرده است. به عنوان يک شغل خيلي فعال در ايران کمتر از کشورهاي مترقي ما با عکاسي سر و کار داريم. اما با اين حال مي تواند يک شغل براي جوانان و مردم باشد و زمينه هاي مختلفي هم دارد از عکاسي چهره گرفته تا عکاسي طبيعت، عکاسي ورزشي، عکاسي هنري و غيره.
رشته عکاسي گستره اي وسيع از مشاغل را در برمي گيرد و دليل آن حضور عکس در زواياي گوناگون حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي جوامع است.
با اين همه، مشاغلي را که دانش آموختگان اين رشته، توانايي فعاليت در آنها را دارا هستند را مي توان در دو بخش خصوصي و دولتي بدين شرح تقسيم کرد. در بخش دولتي، دانش آموختگان، توانايي حضور در بخش روابط عمومي تمامي ادارات و نهادهاي دولتي به ويژه وزارت ارشاد اسلامي را دارا هستند. از سوي ديگر به دليل نقش عکاسي در حوزه مطبوعات و رسانه ها، نشريات، مجله ها و روزنامه ها محلي مناسب براي فعاليت فارغ التحصيلان رشته عکاسي به حساب مي آيد.
اما در بخش خصوصي، فارغ التحصيلان در حوزه هاي زير قادر به فعاليت هستند: عکاسي تبليغاتي، معماري و ژنراتور عکاسي، تدوين در مراکز آموزشي، عکاسي آزاد در مراسم گوناگون و فعاليت در شرکتهاي گرافيکي و عکاسي فيلم و سريال.
عکاس، براي موفق شدن در اين شغل و در اين فعاليت، بايد دو گونه تخصص داشته باشد؛ يک تخصص کامل: مثل يک تکنسين به مسائل فني واقف باشد، اطلاعات داشته باشد و مثل يک ورزشکار بايد در ارائه کارش ورزيده باشد. اما قسمت دوم که يک عکاس بايد به همراه داشته باشد آنجايي است که مي خواهد با اين دوربين حرف بزند و مي خواهد مطالبي را به ديگران منعکس کند.
در اينجا بايد از تخصصهاي خيلي بيشتري نسبت به قسمت اول برخوردار باشد از جمله رابطه خوبي که با اطرافيانش برقرار مي کند مخصوصاً اگر موضوعش اجتماعي باشد؛ و بايد درک کند و آن موضوع را بفهمد و بتواند در دل مخاطبش به اين وسيله رسوخ کند يعني حرفي را که از دل برآيد بر دل نشيند. بايد بتواند حرفش را از دلش بلند کند و به دل مخاطب بنشاند و اين لازمه تخصصهاي هنري است که شايد در دانشگاهها هم زياد تدريش نشود و در کتابها هم نتوانيد بخوانيد، اما خود شخص مي تواند با تلاش زياد به اين امر دست پيدا کند. استعداد در زمينه عکاسي نقش زيادي دارد، شايد قبل از استعداد بتوانيم بگوييم که علاقه است و آن علاقه درصد زيادي از استعداد را شامل مي شود. بعد از داشتن علاقه، استعداد شکوفا مي شود

 

  رشته ارتباطات تصويري

مقدمه
رشته ارتباطات تصويري از جمله رشته هاي جديدي است که با بهره گيري از وسايل و امکانات نوين و از طريق ارائه تصوير، ارتباطاتي را که از راه کلام و ديگر راهها ممکن نيست، برقرار مي سازد.
امروزه تصوير پيش از کلام، حامل پيام و فعاليت است و مخاطبان آن، همه اقشار جامعه هستند. ارتباط تصويري با امکانات مختلف در زمينه هاي علمي، فرهنگي، سياسي، خبري، اقتصادي و اجتماعي و غيره، آن چنان پيشرفت نموده که انگشت تعجب به دهان همگان نشانده است.
از اين رهگذر و در راستاي تربيت افرادي که بتوانند پيامهاي متناسب با نيازهاي جامعه را توليد و منتشر سازند، رشته ارتباطات تصويري در ميان رشته هاي دانشگاهي جاي مي گيرد.
امروزه در تمامي کشورهاي جهان اهميت اين رشته و درک و تلاش براي گسترش آن در امر آموزش، بي وقفه ادامه دارد. توليد کنندگان، به ويژه در جوامع صنعتي و توسعه يافته اقتصادي به خوبي دريافتند که چگونه از تصوير، مي توان براي عرضه کالاها به بازار مصرف بهره جست. به اين ترتيب اين رشته به بخش جدانشدني از ديگر امور اقتصاد تبديل گشته است.
تخيل، تصور و تجسم، سه عنصر اصلي هستند که هر هنرمندي بايد آن را دارا باشد چيزي که در وجود همه هنرمندان وجود دارد. يک گرافيست، طبيعتاً با تخيل خاص خودش اين قدرت و توانايي را دارد که بر مبناي موضوعي که با آن برخورد مي کند، نبيند آن موضوع با کداميک از وسيله هاي بياني، بهتر و بکرتر قابل اجراست تا آن تصوير را و آن بيان را براي مخاطب، باورپذير کند و يک تصوير، جان تازه اي بگيرد و زندگي خودش را پس از خلق اثر ادامه دهد.
در جهان امروز، چاپ وسيله بياني مستقل است و در رشته گرافيک کاربردهاي بسيار متفاوتي دارد، به دليل اينکه دانشجويان اين رشته مي توانند با استفاده از تکنيکهاي متنوع و متعدد چاپ، يک وسيله بياني خاص را در اختيار داشته باشند. چاپ در گرافيک شامل: چاپ فلز يا کارتوگرافي، چاپ چوب يا ليونئوم است. تکنيکهاي چاپ فلز اين قابليت را دارند که دانشجو بتواند بيان خودش را، بيان تجسمي خودش را به حرف و ثبت تبديل کند يعني اولين چيزي که از ذهن خارج مي شود و بر صفحه کاغذ نقش مي بندد. تنوع بسيار زياد تکنيکهاي اين رشته باعث مي شود که هر نوع بياني را در رشته گرافيک جوابگو باشد.
رشته ارتباطات تصويري به منظور کسب مهارتهاي لازم در حوزه تحصيلي دانشجويان با ايجاد واحدهاي دروس عمومي، بينش عمومي افراد را مدنظر دارد و مطالعه دروس پايه را بر عهده آنان مي گذارد و دانش دانشجويان را در اين زمينه افزايش مي دهند. وجود کارآيي مختلف در اين زمينه و همين طور آشنايي با مباني نظري هنر تصوير، طبيعت و چاپ بر آموزشهاي دانشگاهي اين بخش مي افزايد. سرانجام دانشجويان در دروس تخصصي ضمن فراگرفتن روشها و روابط معقول در کار و حرفه، تواناييهاي لازم را براي کسب شغل معين و آتي خويش به دست مي آورند. ولي دروسي همچون عکاسي تخصصي و ارتباط تصويري از جمله مهمترين دروسي هستند که دانشجويان را در راه رسيدن به اهداف خود ياري مي رسانند.
رشته گرافيک عمدتاً در آتليه کار مي شود و به وسايلي نياز دارد که مثلاً در زمان حاضر با کامپيوتر است. البته تصويرسازان گرافيک احتياج به وسايلي غير از کامپيوتر دارند که وسايل دستي است مثل ابراش و انواع رنگها.
کار گرافيک مثل همه کارهاي ديگر، مشکلات خودش را دارد. مشکلات کار گرافيک مثل اکثر سفارشات، سريع داده مي شود و در زمان کوتاهي بايد انجام شود که اين بستگي به قدرت خلاقيت طراح دارد.
اين قدرت خلاقيت مي تواند در دوره هاي قبلي تجربه، تمرين و قوي باشد که محيط دانشگاه محيطي مناسب براي يک تمرين منسجم و يک محيط مناسب براي تمرين کردن است که وقتي وارد بازار کار مي شود بهتر بتواند در برابر اين مشکلات و مشکلات کار، کار را انجام دهد و از پس آن برآيد و از کار لذت بيشتري ببرد.
هنر ارتباط و انتقال مفاهيم، از ديرباز مورد نظر بشر بوده است يعني وقتي در تاريخ هنر بررسي مي کنيم، متوجه مي شويم که نياز ايجاد ارتباط در ميان انسانهاي نخستين و حتي امروز که تکنولوژي، پيشرفت کرده يکي از نيازهاي اساسي به شمار مي رفته است. هنر گرافيک يا ارتباط تصويري به عنوان رشته اي که در واقع اين نياز را برطرف مي کند نيازمند شناخت عوامل مختلفي از جمله تکنيکها و ابزارهاي مختلف، براي ترجمان تصويري قابل انتقال به افراد مختلف است. در نتيجه، نيازمند اين است که هنرمندي که در اين شاخه فعاليت مي کند به عوامل مختلف توجه داشته باشد و ابزارهاي مناسب ايجاد ارتباط را بشناسد و از طريق هماهنگي اين ابزارها و روان شناسي، کار به نتيجه مطلوب برسد.
با توجه به شناختي که از رشته هاي هنري در کشور ما ايجاد شده و البته اين شناخت همه جاي کشور يکسان نيست، رشته گرافيک در ذهنها يک حالت غلوآميز دارد. البته موقعي که وارد دانشگاه مي شويم متوجه مي شويم رشته گرافيک رشته اي است که وارد کشور ما شده و هنوز به طور کامل پيشرفتهاي آنچناني نداشته ولي خوب اين رشته با توجه به آنچه که بيرون از دانشگاه، در اذهان ماست، تقريباً تفاوتهايي دارد ولي رشته خوبي است و اگر کسي خلاق و علاقه مند باشد مي تواند کار کند.
اگر بخواهيم گرافيک را در يک عبارت تعريف کنيم، مي شود گفت گرافيک عبارتست از ارائه راه حل مناسب بصري براي تصوير ارتباطات مورد نياز جامعه و اين به آن معني است که در هر زمان يک پيام دهنده داريم و يک مخاطب و زماني که پيامي به مخاطب انتقال داده مي شود يک گرافيست موظف است که يک ارتباط بصري بين آن پيام دهنده و مخاطب ايجاد کند. در واقع پيام را به شکل بصري براي مخاطب خودش بيان کند و اين کار را با ابزاري که در دست دارد يعني تکنيکها و فنون متعدد هنري و مباني و اصول زيباشناسي انجام مي دهد.
اين پيامي که منتقل مي شود مي تواند پيام تجاري، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، و يا بازرگاني و يا غيره باشد ولي آنچه که اهميت دارد اين است که يک طراح، در قبال انتقال صحيح پيام سفارش دهنده خودش به مخاطب، مسؤول است. يعني طراح موظف است تمام کوشش خود را در جهت شناخت پيام دهنده و شناخت هرچه بهتر مخاطب و آنچه که مي تواند از اين بيان تصويري براي اين پيام پيدا کند، انجام دهد که در واقع به بهترين نحو، اين پيام منتقل شود.
در واقع تفاوت يک طراح گرافيک و نقاش در همين است. يک نقاش ممکن است براي دل خودش نقاشي کند، آنچه که در فکرش است و يا در ذهنش است را روي بوم نقاشي خود مي آورد و آن را در گالري مي زند و ممکن است خيلي ها آن کارها را ببينند و درک هم نکنند. ولي طراح گرافيک موظف است به گونه اي کار کند که پيامش قابل درک باشد.
دانشجوياني که علاقه مند هستند در اين رشته تحصيل کنند طبيعتاً بايد توجه داشته باشند که ماهيت اين رشته يک رشته هنري است و نيازمند ديد هنرمندانه است و آن وسعت ديدي که در رشته هاي هنري مي طلبد بايد در اين رشته هم باشد.
شايد در اينجا توانايي جسمي خاصي مطرح نباشد، ولي طبيعتاً هرچه توانايي جسمي، بالاتر باشد مي توانند فعاليت بيشتري در اين زمينه داشته باشند. اما نکته مهم، ارتباط بين توانايي ذهني و روحي است. دانشجويي که در اين رشته تحصيل مي کند در واقع بايد بتواند ذهنيات متفاوت و ديدگاههاي متفاوت را با توجه به تکنيکها و ابزارهاي مناسب آن ذهنيت به تصوير بکشد. اگر اين خصوصيت تخيل و خلاقيت در شخص وجود داشته باشد از طريق يادگيري مهارتها مي تواند در واقع ذهنيات خلاق خودش را به بيننده خود از طريق چاپ يا از طريق وسايل تصويري منتقل کند. دانش آموختگان رشته ارتباطات تصويري در گرايش تصويرسازي، قابليت فعاليت در زمينه هاي زير را دارند:
راه اندازي و اداره کارگاههاي هنري، تصميم گيري و اظهار نظر در امور هنري، تهيه طرحهاي گرافيکي، آموزش هنر در مدارس، آرم سازي، پوستر سازي، طراحي کاتولوگ و بوروشور، طراحي تمبر و کتاب کودکان و نقاشي متحرک -انيميشن-. از طرف ديگر در گرايش ارتباط تصويري عمومي و همچنين در طراحي صنعتي و همچنين طراحي ضميمه و صفحه آرايي کتابها مي توانند فعاليت کنند.
در ميان مراکز فعاليت و کاربري رشته ارتباط تصويري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي کشور، مطبوعات و موزه ها از مهمترين مراکز کاربري دانش آموختگان اين رشته محسوب مي شود

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر