انتخاب زبان:  
    

     پزشكي ورزش 

 اين رشته نيز از آن رشته هاست . پزشكي ورزشي ، مهندسي پزشكي ، پزشكي ...
رشته پزشكي ضرورت حضور خود را به صورت جدي و نياز روزمره به همه رشته ها به اثبات رسانده و در اين راستا نيز موفق شده است . اگر حركات ورزشي را براي بدن مفيد بدانيم كه درست هم همين است در جاي خود نيز مي توان آسيب زا و پر دردسر باشد رشته پزشكي ورزشي به صورت تخصصي به اين مسئله مي پردازد كه جهت مداوا به كمك افراد ورزشكار و تيم هاي ملي بيايد . در اين راستا دانشجويان اين دوره ، براي مديريت برنامه هاي پزشكي تيم هاي ورزشي و پيشگيري ، تشخيص و درمان اوليه و ارجاع تحصصي آسيب هاي ورزشي و اختلالات طبي ورزش و ارزشيابي باليني ورزشکاران ، اطلاعات و مهارتهاي لازم را كسب مي نمايند.

طول دوره
طول اين دوره 2 سال مي باشد.
دانشجويان بايد موضوع تحقيقات مربوط به پايان نامه تحصيلي خود را حداكثر تا پايان سال اول تحصيلي مشخص نمايند و در طي اين دوره، كارورزي ميداني خود اجرا نمايند . ساير مقررات و آئين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته براي اين دوره نيز اجرا مي گردد.

واحدهاي درسي
تعداد واحد هاي اين دوره 32 واحد مي باشد .
دروس اصلي و كارآموزي 28
پايان نامه 4
دروس جبراني 14

ضرورت و اهميت :
با توجه به گسترش كمي و كيفي ورزش در سطح جامعه و نياز كشور به نيروي كار آمد در اين رشته ضرورت دوره فوق محرز است.
اين دوره كوتاه و در عين حال ، جامع و كاربردي بوده و با توجه به نياز كشور به پزشك تيم با تواناييهاي بحث شده ، بهترين دوره از نظر طول زمان و ميزان تواناييهاي مربوطه مي باشد.

ضوابط پذيرش دانشجو:
دانشجويان داوطلب بايد داراي شرايظ ذيل باشند:
1-
دارا بودن مدرك دكتري عمومي پزشكي
2-
برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسب با رشته تحصيلي
3-
پذيرفته شدن در آزمون ورودي دوره

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

آسيب شناسي ورزشي 1

2

آسيب شناسي ورزشي 2

3

آسيب شناسي ورزشي 3

4

آشنايي با كليات پزشكي و بيماريهاي حرفه اي

5

آمار حياتي 1

6

آمار حياتي مقدماتي 2

7

استفاده از كامپيوتر در آناليز داده ها

8

اندازه گيري و ارزشيابي عوامل شيميايي محيط كار

9

ايمني در صنعت 3

10

ايمني در صنعت 4

11

بازپروري و فيزيوتراپي 1

12

بازپروري و فيزيوتراپي 2

13

بيماريها و اختلالات داخلي وورزشي

14

بيماريها و اختلالات قلب و ورزش

15

بيماريهاي ناشي از كار

16

پايان‌نامه

17

راديولوژي

18

روش تحقيق در علوم بهداشتي

19

زبان تخصصي

20

سم شناسي صنعتي 3

21

سم شناسي صنعتي كاربردي 3

22

سمينار

23

طرح روشنايي محيط كار

24

فيزيولوژي و تشريح

25

كاراموزي همراه تيم

26

كنترل پرتوها در محيط كار

27

كنترل صدا و ارتعاش

28

كنترل عوامل شيميايي محيط كار

29

كنترل گرما و رطوبت

30

مصرف و سوء مصرف داروها در ورزش

31

مهندسي انساني كاربردي 1

32

مهندسي انساني كاربردي 2

33

موضوعات خاص در پزشكي ورزشي

 

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:
1-
مديريت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پزشكي تيم هاي ورزشي
2-
تشخيص اوليه آسيب هاي ورزشي در صحنه ها و ميدان هاي ورزشي
3-
مراقبت هاي اوليه آسيب هاي ورزشي و فوريت هاي طب ورزشي در صحنه ها و ميدان هاي ورزشي
4-
ارجاع مواردي از آسيب هاي ورزشي كه نياز به درمان هاي تخصصي و فوق تخصصي خاص دارد.
5-
نظارت و شركت فعال در اجراي صحيح برنامه هاي توانبخشي آسيب هاي ورزشي
6-
شركت فعال در هدايت و اجراي برنامه هاي مورد نياز در زمينه هاي تغذيه ، روانشناسي ، بدنسازي و پيشگيري مسائل ايمني و دارويي ورزشكاران
7-
ارزيابي باليني ورزشكاران

 

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر