انتخاب زبان:  
    

 پرستاري   

 پرستاري‌ يك‌ نظام‌ بي‌ نظير براي‌ مراقبت‌ از سلامت‌ افراد بوده‌ و هم‌ چنين‌ سرويس‌ دادن‌ به‌ افراد بر اساس‌ دانش‌ و مهارت‌ هايي‌ است‌ كه‌ براي‌ ديگران‌ فراهم‌ مي‌گردد يك‌ پرستار هم‌ چنين‌ كه‌ زا نامش‌ پيداست‌ بر بالين‌ بيمار مي‌رود و در حقيقت‌ يار و ياور بيمار است‌ كه‌ هر لحظه‌ با ناله‌ و رنج‌ او روبرو شود و پرستاري‌ يعني‌ فرشته‌ نجات‌ بر بالين‌ بيمار از اين‌ جهت‌ بايد داراي‌ رفتاري‌ بسيار صميمي‌، فداكار، صبور و عاشق‌، مهربان‌ و يار و ياور با وفاي‌ بيمار بوده‌ و از نظر روحي‌ رواني‌ و جسماني‌ فردي‌ سالم‌ باشد.

 

پرستاري‌ به‌ دو بخش‌ تقسيم‌ مي‌شود:

 دانش‌ اصلي‌ و كاربرد دانش‌ توسط‌ تمرين‌ پرستاري‌ دانش‌ اصلي‌ كه‌ پايه‌ و اساس‌ آن‌ مي‌باشد كه‌ گويا هر چيزي‌ كه‌ پرستار در طول‌ مدت‌ خود از آن‌ استفاده‌ نموده‌ و در حقيقت‌ ابزار لازم‌ و تخصص‌ او مي‌باشد كه‌ اين‌ مهارت‌ها را در دوره‌ كارشناسي‌ فرا گرفته‌ كه‌ عبارتند اپيد بيولوژي‌ و مبارزه‌ با بيماري‌هاي‌ واگير، پرستاري‌ بهداشت‌ جامعه‌ تشريح‌، بيهوشي‌، انگل‌شناسي‌ فيزيولوژي‌، آناتومي‌ ميكروب‌شناسي‌، پرستاري‌ بيماري‌هاي‌ داخلي‌ و جراحي‌، تغذيه‌ و تغذيه‌ درماني‌، پرستاري‌ در فوريت‌ پزشكي‌، پرستاري‌ و بهداشت‌ مادران‌ و نوزادان‌، كارآموزي‌ داخلي‌ و جراحي‌ مادران‌ ـ نوزدان‌، پرستاري‌ كودكان‌، بهداشت‌ رواني‌، بهداشت‌ جامعه‌ كارورزي‌ مديريت‌، كارورزي‌ ويژه‌ و كارآموزي‌ بررسي‌ وضعيت‌ سلامت‌ پرستار به‌ عنوان‌ يك‌ فرد مراقب‌ كننده‌، مسئوليت‌ ارتقاء سلامت‌ و بهداشت‌ براي‌ مردم‌ بخصوص‌ در بيمارستان‌ و هنگام‌ بيماري‌ مي‌باشد در حقيقت‌ پرستاران‌ از روز اول‌ كه‌ انسان‌ بدنيا مي‌آيد تا لحظه‌ مرگ‌ در كنار او هستند تمام‌ افراد صرف‌ نظر از سن‌ به‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ لازم‌ دارند كه‌ نتيجه‌ تكامل‌ جسمي‌ روحي‌ معنوي‌ و اجتماعي‌ آنهامي‌ باشد براي‌ طراحي‌ و انجام‌ مراقبت‌هاي‌ فردي‌ و كامل‌ پرستاري‌ در گرايش‌ داخلي‌ و جراحي‌، بهداشت‌ جامعه‌، بهداشت‌ كودك‌، پرستار كودك‌ بهداشت‌ خانواده‌، پرستاري‌ روان‌، بهداشت‌ مادر و كودك‌ وغيره‌ پرستاري‌ مشغول‌ فعاليت‌ مي‌باشند.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر