انتخاب زبان:  
    

    بينايي‌ سنجي‌

از آنجايي‌ كه‌ كمبود بينايي‌ در هر فرد يك‌ نقص‌ بزرگ‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ ممكن‌ است‌ تمام‌ زندگي‌ او در گروه‌ آن‌ باشد كه‌ اگر اين‌ شكل‌ را در داشته‌ باشد نه‌ تنها از نظر جسماني‌ مشكل‌ دارد بلكه‌ باعث‌ عدم‌ اعتماد به‌ نفس‌، گوشه‌گيري‌، حقارت‌ و عقب‌ افتادگي‌ در شخص‌ شده‌ بخصوص‌ اگر كودك‌ دچار چنين‌ شكلي‌ باشد از همان‌ كودك‌ دچار مشكل‌ روحي‌ و رواني‌ خواهد بود بعضي‌ از افراد كه‌ در كودكي‌ داري‌ عيب‌ انكساري‌ هستند يا افرادي‌ كه‌ در سن‌ به‌ خصوصي‌ دچار عارضه‌ مي‌گردند مي‌توان‌ با تحت‌ كنترل‌ در آوردن‌ عيوب‌ انكساري‌ و انحرافات‌ آشكار محض‌ چشم‌ علت‌ را شناخت‌ و يا حداقل‌ از بروز رشد آن‌ جلوگيري‌ نموده‌ و خدمت‌ بزرگي‌ براي‌ افراد نمود. اپتومتري‌ يا بينايي‌ سنجي‌ علم‌ مراقبت‌ از چشم‌ يا بينايي‌ است‌ كه‌ در حقيقت‌ كاري‌ است‌ بسيار ارزنده‌ و مهم‌ كه‌ اگر به‌ خوبي‌ انجام‌ گيرد خدمت‌ بزرگتر به‌ افراد نيازمند مي‌باشد كه‌ هدف‌ از اين‌ رشته‌ بحث‌ در مورد مكانيزم‌ ديدن‌، نقش‌ مغز در بينايي‌ و رفع‌ نارسايي‌هاي‌ اين‌ حسن‌ مي‌باشد و آموزش‌ افرادي‌ علاقمند و دلسوز كه‌ پس‌ از طي‌ دوره‌ چهار ساله‌ به‌ عنوان‌ كارشناس‌ بينايي‌ سنجي‌ مجاز خواهد بود از چشم‌ مربوط‌ بدون‌ مراقبت‌ و معاينه‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ و پس‌ از شناسايي‌ مشكل‌ به‌ طور مستقل‌ فعاليت‌ زير را در خصوص‌ شخص‌ انجام‌ دهد.

 1. گرفتن‌ تاريخچه‌اي‌ از سلامت‌ چشم‌ و معاينه‌ دقيق‌ و شناسايي‌ به‌ منظور تعيين‌ نواقص‌.

 2. بررسي‌ و تشخيص‌ نارسائي‌هاي‌ چشم‌ و تجويز عدسي‌هاي‌ مناسب‌ با عيوب‌ آن‌.

 3. تهيه‌ و تجويز وسايل‌ مربوط‌ به‌ بينايي‌ براي‌ افرادي‌ كه‌ مشكل‌ بينايي‌ دارند.

 4. تأمين‌ بهداشت‌ لازم‌ در خصوص‌ مراقبت‌هاي‌ چشم‌ و آموزش‌ لازم‌ افراد.

 5. تشخيص‌ و درمان‌ به‌ غير از دارو و همچنين‌ غير جراحي‌ اختلال‌ ديد چشم‌.

 6. مشاوره‌، طراحي‌ و تدبير لازم‌ در مورد بهداشت‌ چشم‌ در جامعه‌، محيط‌هاي‌ آموزشي‌ و غيره‌.

 7. فعاليت‌هاي‌ لازم‌ براي‌ بيماري‌ كه‌ شكل‌ پيدا مي‌كنند تا رسيدن‌ به‌ مراكز درماني‌.

 8. خارج‌ كردن‌ اجسامي‌ كه‌ در چشم‌ رفته‌ باشد.

 9. حق‌ استفاده‌ از بعضي‌ از داروها بي‌ حسي‌ در چهارچوب‌ قانون‌.

 10. ساخت‌ و ارائه‌ عينك‌هاي‌ مربوط‌ به‌ عيوب‌ انكساري‌.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر