انتخاب زبان:  
    

    مهندسي‌ منابع‌ طبيعي‌

 

شامل‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ است‌ كه‌ جهت‌ حفظ‌ طبيعي‌ و استفاده‌ بهينه‌ از آن‌ كوشش‌ مي‌كند. رشته‌هاي‌ تشكيل‌ دهند آن‌ عبارتند از:

 1. جنگل‌ داري‌ 2. صنايع‌ چوب‌ و كاغذ 3. شيلات‌ 4. مرتع‌ و آبخيز داري‌    5. محيط‌ زيست‌.

 

      1. جنگل‌داري‌

 كارشناسان‌ اين‌ رشته‌ در اجراي‌ كي‌ طرح‌ جنگلداري‌ به‌ بررسي‌ همه‌ جانبه‌ يك‌ محدوده‌ جنگلي‌ و مديريت‌ دقيق‌ و موثر آن‌ را ديد كارشناسي‌ مي‌پردازند كليه‌ دروس‌ اين‌ رشته‌ اعم‌ از بهره‌ برداري‌ اقتصاد جنگل‌، جاده‌ سازي‌، جنگل‌شناسي‌ و خاك‌شناسي‌، زمين‌شناسي‌ جامعه‌شناسي‌، گياهي‌ اكولوژي‌ و.... در پروژه‌هاي‌ به‌ اسم‌ طرح‌ جنگل‌ داري‌ به‌ صورت‌ كاربردي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

 در ايران‌ اين‌ رشته‌ از نظر علمي‌ و فني‌، پيشرفت‌ خوبي‌ داشته‌ ولي‌ چون‌ اهميت‌ آن‌ چنان‌ كه‌ بايد در بين‌ مردم‌ و مسؤولين‌ جا نيفتاده‌ و تكنولوژي‌ خاص‌ آن‌ نيز وارد ايران‌ نشده‌ است‌ و بدليل‌ محدوديت‌ سطح‌ جنگل‌ و افزايش‌ جمعيت‌ و كمبود اراضي‌ كشاورزي‌ در شمال‌ كشور كه‌ موجب‌ تجاوز به‌ حريم‌ جنگل‌ها گرديده‌، غير از سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور و سازمان‌ محيط‌ زيست‌ از بازار كار مناسب‌ برخوردار نيست‌.

 اين‌ رشته‌ تا مقطع‌ دكترا قابل‌ پيشرفت‌ است‌ و تنها گرايش‌ آن‌ در اين‌ مقطع‌ جنگلداري‌ است‌.

 

     2. صنايع‌ چوب‌ و كاغذ

 اين‌ رشته‌ به‌ مطالعه‌ ماكروسكوپي‌ و ميكروسكوپي‌ چوب‌ و فراورده‌هاي‌ چوب‌ و توليد و فرايند توليد محصولات‌ چوبي‌ مانند كاغذ تخته‌ فيبر تخته‌ خورده‌ چوب‌ روكش‌ و... مي‌پردازد و يكي‌ از شاخه‌هاي‌ مهم‌ صنعت‌ چوب‌ محسوب‌ مي‌شود. كارخانه‌هاي‌ مختلف‌ صنايع‌ چوب‌ از جمله‌ كارخانه‌هاي‌ توليد خمير كاغذ و كاغذ سازي‌، كارخانه‌ توليد كاغذهاي‌ بهداشتي‌ از جمله‌ دستمال‌ كاغذي‌ و همچنين‌ كارخانه‌هاي‌ چوب‌ بري‌ توليد تخته‌ خورده‌ چوب‌ تخته‌ فيبر  كارخانه‌ روكش‌ و صنايع‌ مبلمان‌ به‌ جذب‌ فارغ‌ التحصيلات‌ اين‌ رشته‌  مي‌پردازند.

 لازم‌ به‌ ذكر است‌ در ايران‌ براي‌ علاقه‌مندان‌ به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در اين‌ رشته‌ تا مقطع‌ دكترا امكان‌ پيشرفت‌ وجود داغرد و تنها گرايش‌ آن‌ نيز چوب‌ و كاغذ است‌.

 

     3. شيلات‌

 با توجه‌ به‌ افزايش‌ روز افزون‌ جمعيت‌ و نياز مردن‌ به‌ مواد پرتئيني‌ و با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ پرورش‌ ماهي‌ در مقايسه‌ با ساير منابع‌ پروتئيني‌ هزينه‌ كمتر و نيروي‌ متخصص‌ كمتري‌ را طلب‌ مي‌كند و بازده‌ خوبي‌ دارد امروزه‌ اين‌ رشته‌ از اهميت‌ خاصي‌ برخوردار است‌. متخصصان‌ ذي‌ ربط‌ با سرمايه‌ گذاري‌ در اين‌ بخش‌ مي‌توانند بخش‌ مهمي‌ از نيازهاي‌ كشور را برطرف‌ نمايند. بازار كار اين‌ رشته‌ در مناطق‌ شمال‌ و جنوب‌ كشور، جهت‌ پرورش‌ ماهي‌، ميگو، خاويار و در مراكز تحقيقاتي‌ مي‌باشد.

      گرايش‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد

 بيولوژي‌ ماهيان‌ دريا، اكولوژي‌ دريا شيلات‌

      گرايش‌هاي‌ دكترا

 تكثير، پرورش‌، بيماري‌ها، هيدروبيولوژي‌ شيلات‌

 

     4. مرتع‌ و آبخيزداري‌

 اين‌ رشته‌ با هدف‌ پرورش‌ نيروهاي‌ متخصص‌  به‌ منظور استفاده‌ بهينه‌ از مراتع‌ كشور ونيز حفظ‌ آب‌ و جلوگيري‌ از هدر رفتن‌ آن‌ پايه‌ گذاري‌ شده‌ است‌. كارشناسان‌ اين‌ رشته‌ در زمينه‌ حفاظت‌ خاك‌، برآورده‌ سازه‌هاي‌ هيدروليكي‌، و نقشه‌ برداري‌ هم‌ آموزش‌هاي‌ لازم‌ را دار مي‌باشند. اهميت‌ اين‌ رشته‌ با توجه‌ به‌ نياز جهاني‌ موجود به‌ آب‌ و خاك‌، كاهش‌ لحظه‌ به‌ لحظه‌، منابع‌ آبي‌ و آلودگي‌ يا غير قابل‌ دسترس‌ بودن‌ منابع‌ آبي‌ موجود كاملا مشخص‌ است‌. نير با توجه‌ به‌ رشد بي‌ رويه‌ جمعيت‌ و مشكل‌ تأمين‌ مواد غذايي‌ و به‌ خصوص‌ مواد پروتئيني‌ و نظر به‌ اين‌ كه‌ مراتع‌ تنها منابع‌ تغذيه‌، پرورش‌ و توليد علوفه‌ مورد نياز دام‌ مي‌باشند و بهره‌ برداري‌ كشاورزي‌ هم‌ از آنها صورت‌ مي‌گيرد، مي‌توان‌ به‌ اهميت‌ و حساسيت‌ و كاربرد اين‌ رشته‌ پي‌ برد در حال‌ حاضر در كشور ما در اين‌ رشته‌ تا مقطع‌ دكترا در اين‌ رشته‌ دانشجو پذيرفته‌ مي‌شود. گرايش‌هاي‌ مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد آن‌ مرتع‌ داري‌، آبخيزداري‌، بيابان‌ زدايي‌، و گرايش‌هاي‌ دكتراي‌ آن‌ مرتع‌ داري‌ و آبخيزداري‌ است‌.

 

     5. محيط‌ زيست‌

 به‌ بررسي‌ محيط‌ پيرامون‌ انسان‌ پرداخته‌ و در جهت‌ حفظ‌ محيط‌ زيست‌، پارك‌ها، جنگل‌ها، و حذف‌ آلودگي‌ در منابع‌ طبيعي‌ مي‌كوشد. بازار كار اين‌ رشته‌ اداره‌ منابع‌ طبيعي‌، شهرداري‌ها و... مي‌باشد تا مقطع‌ دكترا در ايران‌ دانشجو پذيرفته‌ مي‌شود.

 همچنين‌ گرايش‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد آن‌ مديريت‌ ـ طراحي‌ محيط‌ زيست‌ ـ مهندسي‌ محيط‌ زيست‌ ـ  GIS  و سنجش‌ از دور است‌.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر