انتخاب زبان:  
    

    مهندسي‌ كشاورزي‌

 اگر هر كشوري‌ بخواهد از نظر كشاورزي‌ حرفي‌ براي‌ زدن‌ داشته‌ باشد و در توسعه‌ و اقتصاد خود رشد نمايد بايد افراد متخصّص‌ در حيطه‌ كار كشاورزي‌ داشته‌ باشد و با توجه‌ به‌ اينكه‌ كشور ما به‌ شدت‌ نياز به‌ افراد متخصّص‌ در اين‌ رشته‌ دارد ولي‌ متأسفانه‌ در حل‌ حال‌ حاضر اكثر كساني‌ كه‌ در اين‌ رشته‌ فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند موفقيت‌ شغلي‌ مناسبي‌ ندارند و با... درصد بيكاران‌ مربوط‌ به‌ اين‌ رشته‌ نوپا و ارزشمند مي‌باشد و به‌ دليل‌ اينكه‌ افراد تصور دارند كه‌ بايد فقط‌ در ادارات‌ فعاليت‌ نمايند هيچ‌ اداره‌اي‌ يا شركتي‌ هم‌ آنقدر پذيرش‌ ندارد و در حقيقت‌ اشباع‌ شده‌ است‌ و اين‌ رشته‌ گرايش‌هاي‌ متفاوتي‌ دارد و شامل‌ 135 واحد مي‌باشد كه‌ بعضي‌ از دروس‌ عمومي‌ و بعضي‌ اختصاصي‌ و 2 واحد هم‌ كارورزي‌ دارد.

 

      گرايش‌ها آبياري‌

 اين‌ گرايش‌ مي‌تواند فارغ‌ التحصيلان‌ گروه‌ رياضي‌ را نيز پذيرا باشد چرا كه‌ بيشتر به‌ عمران‌ آب‌ شباهت‌ دارد و دروس‌ مشتركي‌ هم‌ با عمران‌ دارد. از نظر شغلي‌ نسبت‌ به‌ بقيه‌ گرايشها نسبتاً خوب‌ مي‌باشد چرا كه‌ افراد در قسمت‌ سدسازي‌، اداره‌ آب‌ و خاك‌، جهاد كشاورزي‌، مي‌تواند فعاليت‌ نمايد و اين‌ رشته‌ در كشورمان‌ تا مرحله‌ دكترا نيز دارد كه‌ فارغ‌ التحصيلان‌ مي‌توانند تا در رشته‌ مهندسي‌،... تأسيسات‌ و عمران‌ آب‌ ادامه‌ تحصيل‌ دهند.

 

      خاك‌ سازي‌

 در اين‌ رشته‌ با فعاليتهاي‌ شيمي‌ و حاصلخيزي‌ و فيزيك‌ آب‌ و تغذيه‌ گياه‌ فرسايش‌ و حفاظت‌ خاك‌ آشنا شده‌ و در حقيقت‌ برطرف‌ كننده‌ كسري‌ نيازمنديهاي‌ اوليه‌ انسان‌ مي‌باشد. اين‌ رشته‌ حيطه‌ فعاليت‌هايي‌ در اداره‌ كشاورزي‌، منابع‌ طبيعت‌ جهاد كشاورزي‌، مراكز تحقيقات‌ شركت‌ خصوصي‌، آزمايشگاه‌ آب‌ و خاك‌ و... مي‌باشد.

 ادامه‌ تحصيل‌ در اين‌ رشته‌ تا درجه‌ دكترا در گرايش‌ خاك‌شناسي‌، مديريت‌ بيابانها و هوا و اقليم‌شناسي‌ مي‌باشد و ادامه‌ تحصيل‌ در گرايش‌هاي‌ دكترا در رشته‌هاي‌ فيزيك‌ خاك‌، شيمي‌ و حاصلخيزي‌ خاك‌، پيدايش‌ و رده‌بندي‌ خاك‌، فرسايش‌ خاك‌ امكان‌ پذيرش‌ مي‌باشد.

 

      شاخه‌ زراعت‌

 اين‌ رشته‌ از رشته‌هاي‌ پايه‌ كشاورزي‌ بود كه‌ در حقيقت‌ به‌ روش‌ اصلاحي‌ براي‌ توليد پر محصول‌ و تغيير و تحوّل‌ در محصولات‌ فعاليت‌ دارد و به‌ اصلاح‌ نوعي‌ گياهي‌ نيز كمك‌ مي‌كند زيرا در ساليان‌ اخير از تبديل‌ درختان‌ به‌ يكديگر توانسته‌اند توليد را زيادتر نمايند اين‌ رشته‌ ادامه‌ تحصيل‌ در كارشناسي‌ ارشد در شاخه‌هاي‌ زراعت‌، اصلاح‌ نباتات‌، كنترل‌ علف‌هاي‌ هرز، بيوتكنولوژي‌، مديريت‌ مناطق‌ بياباني‌ نيز دارد.

 

      صنايع‌ غذايي‌

 اين‌ رشته‌ در رابطه‌ با چگونگي‌ تهيه‌ مواد غذايي‌ فعاليت‌ دارد و عمده‌ فعاليت‌ آن‌ در ارتباط‌ با صنايع‌ مختلف‌ از قبيل‌ خدمات‌ مسائل‌ تهيه‌ آرد، ماكاراني‌، بيسكويت‌، پفك‌، صنايع‌ گوشت‌ مثل‌ تهيه‌ سوسيس‌، كالباس‌، همبرگر، كنسروسازي‌ ميوه‌ جات‌، تن‌ ماهي‌، لبنيات‌، تهيه‌ شير پاستوريزه‌، ماست‌، پنير و صنايع‌ قند سازي‌ مي‌باشد.

 افرادي‌ كه‌ وارد اين‌ رشته‌ مي‌شوند از فارغ‌ التحصيلان‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ فني‌ كارخانه‌ كه‌ در حقيقت‌ مسئوليتي‌ بسيار مهم‌ است‌ كار مي‌كند و نظارت‌ تمام‌ كارخانه‌ از نظر بهداشتي‌ بر عهده‌ او مي‌باشد و همچنين‌ در آزمايشگاه‌ها كنترل‌ كيفيت‌ را عهده‌ دار و بايد نظات‌ بر كيفيت‌ مواد غذايي‌ داشته‌ باشد زيرا اگر كوچكترين‌ آلودگي‌ در كار باشد ممكن‌ است‌ جان‌ هزاران‌ انسان‌ را بگيرد.

 و اين‌ رشته‌ يكي‌ از بهترين‌ و پر طرفدارترين‌ گرايش‌ رشته‌ كشاورزي‌ مي‌باشد كه‌ افراد زياد داوطلب‌ مي‌باشد و اين‌ رشته‌ها مرحله‌ دكترا نيز ادامه‌ دارد.

   

   علوم‌ دامي‌

 اين‌ رشته‌ در خصوص‌ تشريح‌ فيزيولوژي‌ دام‌ و تغذيه‌ و اصلاح‌ دام‌ و پرورش‌ دام‌ و طيور فعاليت‌ مي‌نمايد و در مديريت‌ واحدهاي‌ دامپزشكي‌، كار تحقيقاتي‌ و جهاد كشاورزي‌، واحدهاي‌ توليد خوراك‌ دام‌ و طيور نيز زمينه‌ كاري‌ دارد نكته‌ قابل‌ توجه‌ آن‌ است‌ كه‌ در اكثر كشورهاي‌ صادر كننده‌ گوشت‌ و دام‌ و پشم‌ به‌ اين‌ رشته‌ بسيار بها داده‌ مي‌شود ولي‌ در كشور ما هنوز اين‌ رشته‌ نتوانسته‌ است‌ جاي‌ پاي‌ بسيار خوبي‌ داشته‌ باشد.

    

  گياه‌ پزشكي‌

 اين‌ رشته‌ در حقيقت‌ پزشك‌ گياهان‌ مي‌باشد گياهان‌ كه‌ دچار آفات‌ و امراض‌ مي‌شوند و شايد صدمات‌ بسياري‌ زياد متحمل‌ گرديده‌ كه‌ اكثر متخصصان‌ اين‌ رشته‌ فعاليت‌ خوبي‌ داشته‌ باشد اثرات‌ بسيار قابل‌ توجهي‌ را در شاخه‌ گياهان‌ مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ در مراكز تحقيقاتي‌، جهاد كشاورزي‌ و مراكز خصوصي‌ و شركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ مراكز كشاورزي‌ پهناور و... مشغول‌ به‌ كار مي‌شوند و اين‌ رشته‌ نيز تا مقطع‌ دكترا در رشته‌هاي‌ حشره‌شناسي‌ و رفع‌ آفات‌، حشره‌شناسي‌ پزشكي‌، سم‌شناسي‌، بيماري‌ گياهي‌ ادامه‌ تحصيل‌ داده‌.

 

 رشته مهندسي كشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات

دانش آموزان عزيزي كه در شهرها ساكن هستيد و محصولات صنعتي و كنسرو شده كشاورزي را مصرف مي كنيد بيشتر كشاورزي و نباتات يك رشته استراتژيك و اساس براي استقلال و آبروي يك كشور پهناور مانند ايران است . مطالعه و بررسي در زمينه کاشت و پرورش گياهان زراعي و انتخاب ارقام مناسب اين گياهان و برداشت صحيح محصولات آنها در رشته اي از علوم دانشگاهي قرار مي گيرد که تخت عنوان رشته زراعت و اصلاح نباتات ناميده مي شود.
هدف از ايجاد دوره تربيت افرادي است که بتوانند به عنوان کارشناس در زمينه هاي مختلف توليدي، برنامه ريزي منطقه اي و مطالعاتي و همچنين به صورت تحقيقات کشاورزي و يا به عنوان مدير و مجري واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي بخش کشاورزي منشاء خدمت باشند.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

آبياري عمومي

2

آفات مهم گياهان زراعي

3

آمار و احتمالات

4

ازدياد نباتات

5

اصلاح نباتات خصوصي

6

اصول اصلاح نباتات

7

اصول تبديل و نگهداري فرآورده‌هاي کشاورزي

8

اصول ترويج و آموزش كشاورزي

9

اقتصاد کشاورزي

10

اکولوژي

11

باغباني عمومي

12

برنامه نويسي کامپيوتر

13

بيماريهاي گياهي

14

بيماريهاي مهم گياهان زراعي

15

بيوشيمي عمومي

16

جلسه بحث

17

حاصلخيزي خاک و کودها

18

حشره‌شناسي و دفع آفات

19

خاک‌شناسي عمومي

20

خاک‌هاي شور و قليايي

21

دامپروري عمومي

22

ديم‌کاري

23

رابطه آب و خاک و گياه

24

روشهاي پيشرفته آماري

25

رياضيات عمومي

26

زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي

27

زراعت عمومي

28

زراعت غلات

29

زراعت نباتات صنعتي

30

زراعت نباتات علوفه‌اي

31

ژنتيک

32

سيتولوژي

33

شيمي آلي

34

شيمي عمومي

35

طرح آزمايشهاي كشاورزي1

36

طرح آزمايش هاي کشاورزي 2

37

علف‌هاي هرز و کنترل آنها

38

عمليات کشاورزي

39

عمليات کارگاهي

40

فيزيولوژي گياهان زراعتي

41

فيزيک عمومي

42

گياهشناسي 1(فيزيولوژي و تشريح )

43

گياه شناسي 2 (فيزيولوژي و تشريح)

44

ماشين‌هاي کشاورزي

45

ماشينهاي برداشت

46

مديريت و حسابداري

47

مرتع‌داري

48

مساحي و نقشه برداري

49

مکانيزاسيون کشاورزي

50

هوا و اقليم شناسي

51

کارآموزي

52

کنترل و گواهي بذر

 

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در موارد زير نقش و توانايي خود را ايفاء نمايند.
-
به عنوان مدير يا مجري واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي کشاورزي
-
به صورت کارشناس متخصص و برنامه ريز در زمينه هاي مختلف زراعت در واحدهاي اجرائي نظير وزارت کشاورزي و غيره.
-
به عنوان مربي در دبيرستانهاي کشاورزي و مجري امور تحقيقات در واحدهاي تحقيقات کشاورزي.
-
مراکز عمده جذب فارغ التحصيلان اين رشته موسسات تحقيقاتي از قبيل موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه خاک شناسي و مراکز آموزشي کشاورزي و وزارت جهاد کشاورزي، موسسات اجرايي مانند سازمان ترويج، شرکتهاي تعاوني روستايي، شرکتهاي کشت و صنعت، مرکز خدمات کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي، بنياد جانبازان و بخش خصوصي است.

 

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر