انتخاب زبان:  
    

    مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما

در اجراي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و نيل به خودکفايي آموزشي و ايجاد زمينه هاي لازم به منظور تربيت متخصصان تعمير و نگهداري متعهد در صنايع هوايي و ايجاد صنعت مستقل و غير وابسته پس از بررسي و پژوهش در اين زمينه نيازها اعم از ساخت، بازسازي، تعمير و نگهداري وسائل پرنده و ملحقات مربوطه، مجموعه کارشناسي مهندسي تعمير نگهداري هواپيما با مشخصات ذيل تدوين شده است.

تعريف و هدف:
اين مجموعه يکي از مجموعه هاي آموزش عالي است که ضمن تبيين اصول مهندسي تعمير و نگهداري، بازسازي و بهسازي و مديريت تعمير سيستمهاي مکانيکي هواپيما، هلکوپتر در سطح کارشناسي متخصصيني جهت فعاليت در صنايع مربوطه تربيت مي کند.

طول دوره و شکل نظام:
طول متوسط دوره 4 سال است و کليه دروس در 8 ترم برنامه ريزي مي شود. دانشجويان موظفند سه واحد به عنوان پروژه اخذ نمايند و در يک تابستان در صنايع هوا فضا کارآموزي انجام دهند.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

2

آزمايشگاه تستهاي غير مخرب

3

آزمايشگاه مباني مهندسي برق

4

آزمايشگاه مقاومت مصالح

5

آزمايشگاه مکانيک سيالات

6

آزمايشگاه آئروديناميک

7

آزمايشگاه خوردگي فلزات

8

آزمايشگاه سيستمهاي ديناميکي

9

آزمايشگاه مواد و عمليات حرارتي

10

آشنايي با پرواز

11

آمار و احتمالات مهندسي

12

آيروالاستيسيته

13

آيروديناميک

14

ارتعاشات مکانيکي

15

استاتيک

16

اسلحه و مهمات هوايي

17

انتقال حرارت 1

18

پايان‌نامه

19

تحليل تجربي تنش

20

ترموديناميک 1

21

تستهاي غير مخرب

22

ديناميک عمومي

23

ديناميک ماشين عمومي

24

رئولوژي پليمرها 2

25

رايانه و برنامه نويسي

26

روش هاي توليد

27

روش هاي تجربي در آئروديناميک

28

رياضي عمومي 1

29

رياضي عمومي 2

30

زبان تخصصي

31

ساختمان هواپيما

32

سوانح هوايي

33

سوخت و احتراق

34

سيستمهاي الکتريک و آلات دقيق هواپيما

35

سيستمهاي هواپيما

36

طراحي هواپيما 1

37

طراحي اجزاء ماشين 2

38

طراحي اجزاي ماشين 1

39

طراحي و ساخت قيد و بندها

40

علم مواد

41

فرآيندهاي ساخت و مواد هواپيمايي

42

فيزيک پايه 1

43

فيزيک پايه 2

44

مباني مهندسي برق

45

محاسبات عددي

46

مديريت تعمير و نگهداري هواپيما

47

معادلات ديفرانسيل

48

مقاومت مصالح

49

مقررات و ايمني هوايي

50

مواد مرکب (کامپوزيت)و کارگاه

51

موتور جت

52

موتورهاي پيستوني هواپيما

53

مکانيک سيالات

54

مکانيک پرواز

55

نقشه کشي صنعتي 1

56

نقشه کشي تخصصي

57

هيدروليک ونيوماتيک هوايي

58

کارآموزي

59

کارگاه بال و بدنه هواپيما

60

کارگاه جلو برنده هاي هواپيما

61

کارگاه سيستمهاي هواپيما

62

کارگاه فن آوري و روشهاي جوشکاري

63

کارگاه ماشين ابزار

64

کنترل اتوماتيک

65

کنترل خوردگي در هواپيما

 

با توجه به تجارب چندين ساله در امر تعمير و نگهداري هواپيما که موفقيت هاي بسياري را در پي داشته و دليل اصلي آن تحريم هاي جهاني بوده و همچنين رشد علمي سازمان هاي سازنده وسايل پرنده (هواپيما، چرخبال). اين رشته توانسته در اندازه خودش بازار کار خوبي را براي علاقه مندان فراهم آورد که عبارت است از: سازمان ها و ارگان هاي هواپيمايي کشور (نظامي و غيرنظامي)، سازمان ها و شرکت هاي دولتي توليدکننده هواپيماهاي سبک و فوق سبک و شرکت هاي خصوصي سازنده وسايل پرنده.

 

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر