انتخاب زبان:  
    

    رشته شيمي گرايش کاربردي و محض

تاريخ پيدايش دانش شيمي را شايد بتوان با پيدايش انسان بر کره زمين همزمان دانست. تاريخ، پر از افسانه هاي کيمياگري و کيمياگران و رؤياهاي انسان در رسيدن به غيرممکن ها بوده است. ترديدي نيست که دنياي امروز تا حد قابل ملاحظه اي بر اثر فعاليتهاي شيميدانها شکل گرفته است. بدون توسعه شيمي و صنايع شيميايي در هر کشوري صنايع آن کشور چهره اي ناقص خواهد داشت، از جمله آنکه رخدادهاي نوين در سطح جهاني همچون آلودگي هاي کره زمين، انسان را بيش از پيش به شيمي نيازمند کرده است. از همين رهگذر، برخي از قدرتهاي جهاني حفظ توان و اقتدار خويش را در سده جديد در گروي در دست داشتن پيکان علوم پايه به عنوان رويکردي استراتژيک دانسته اند.

دانشجويان اين رشته از نگاه صنعتي و کاربردي به شيمي نگاه کرده و وظيفه انتقال يافته هاي جديد در عرضه شيمي به صنعت و تکنولوژي را به عهده دارند و در طراحي واحدهاي مختلف و پي ريزيهاي آنها منابع بسيار عظيم معدني و گاز و نفت نقش دارد. ما احتياج به دانش آموختگاني داريم که بتوانيم از اين منابع بزرگ علمي در جهت رفاه و امنيت کشور استفاده کنيم. کساني که در اين رشته فعاليت مي کنند بايد از نظر رياضيات، فيزيک و شيمي اطلاعات اوليه داشته و به آن علاقه نيز داشته باشند.

شيمي کاربردي حد فاصل بين شيمي محض و رشته هاي مهندسي شيمي است که فارغ التحصيلان مي توانند در صنايع مختلف شيميايي مانند چرم، رنگ، پليمر و صنايع داروسازي مشغول به کار شوند و طبيعي است هرچه علم، پيشرفته تر باشد نياز به اين دانشجويان و فارغ التحصيلان بيشتر است.

شيمي از زمانهاي قديم داراي اهميت بسياري مي باشد و طبيعي است که گرايشهاي مختلفي داشته باشد.

نقش شيمي کاربردي در دنياي امروز به تکنولوژي حرف اول را در دنيا مي زند و چون ما کشور در حال توسعه اي هستيم بايد براي پيشرفت تکنولوژي کوشش کنيم. در نتيجه پيشرفت تکنولوژي به شيمي برمي گردد. اولين چيزي که يک دانش آموز احتياج دارد علاقه، تجربه و آزمايش است.

دانشجويان اين رشته پس از گذراندن دوره 4 ساله و يا 8 نيم سال تحصيلي در مقطع کارشناسي شيمي به اخذ مدرک خود نايل مي آيند. اين دوره شامل دروس تخصصي، عمومي و پايه است که براي ارتقاي سطح دانش و سطح علمي آنهاست. به دليل اهميت دروس شيمي، فيزيک و رياضي بايد دانش آموزان از توانايي ذهني بالايي برخودار باشند. از سوي ديگر دروس پايه که شامل موارد زير است

1- رياضيان (1 و 2)
2- فيزيک (1و 2)
3- شيمي (1و2)، دانشجويان را در جمع آوري و فراگيري مفاهيم پايه اي مورد نظر ياري مي نمايد از سوي ديگر آزمايشگاههاي مختلف شيمي آلي، فيزيک و شيمي معدني تجربيات زيادي را در اختيار دانشجويان قرار مي دهد. دروسي مانند تکنولوژي خوردگي که علت خوردگي فلزات در واحدهاي صنعتي است را بررسي مي کند.
4- شيمي صنعتي (1و2) که مباحثي همچون انتقال حرارت، انتقال جرم و مکانيزم سيارات را پي مي گيرد. 3 - تصفيه آب و فاضلاب که نحوه عملکردهاي تصفيه خانه هاي آب را مد نظر دارد از ديگر دروس اين رشته است.

دانش آموختگان رشته شيمي در فعاليتهاي زير مي توانند به کار مشغول شوند:
1- تدريس شيمي در دبيرستانها؛
2- کمک به تدريس شيمي از طريق بر عهده گرفتن مسؤوليت آزمايشگاهها در دانشگاه؛
3- انجام فعاليتهاي پژوهشي در مؤسسات يا دانشگاهها؛
4- فعاليت در شرکتها - کارخانجات و مراکز صنعتي در بخشهاي آزمايشگاهي يا تحقيقاتي؛
5- فعاليت در آزمايشگاههاي کنترل کيفيت مواد اوليه؛
6- طراحي پروژه هاي مربوط به واحدهاي صنعتي از نگاه رشته شيمي؛

دانش آموختگان اين رشته به دليل اينکه از تجربياتي در زمينه صنعت و موارد مربوط به آن برخوردار مي شوند از فرصتهاي بيشتري در زمينه اشتغال در صنعت برخوردار خواهند بود.

 

رشته شيمي گرايش محض

شيمي، دانش مولکولها، اتمها و پيوندهاست، دانشي که مي تواند خواص ماده، چگونگي تغييرات و شيوه توليد آنها را بررسي کند. اين دانش، زيربناي بسياري از علوم ديگر از جمله زيربناي زيستي و صنعتي است. يک شيميدان با موادي سروکار دارد که هريک داراي خواص گوناگوني است. آشنايي با اين مواد و خواص آنها در مجموعه دانشگاهي به عنوان رشته شيمي جاي مي گيرد. در رشته شيمي با گرايش شيمي محض در يک دروه 3 ساله مشترک با گرايش شيمي کاربردي اصول اوليه شيمي مورد بررسي قرار مي گيرد و بعد از دروس تخصصي در زمينه مربوطه ارائه مي گردد. کارشناسان شيمي محض بيشتر از معلومات نظري برخوردارند تا توانايي هاي آزمايشگاهي، به همين دليل نيز حوزه فعاليت آتي آنها بيشتر در مراکز تدريس است. در اين رشته امکان ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا نيز مي باشد فارغ التحصيلان مي توانند به دو صورت، کار کنند يا تئوري يا عملي؛ که معمولاً فارغ التحصيلان در تئوري جذب آموزش و پرورش مي شوند و در عملي هم جذب صنعت مي شوند که يکي از اين صنايع، صنايع دارويي است و براي انجام کار بايد محيط خاصي وجود داشته باشد که از نظر حفاظتي بتواند تأمين کننده نيازهاي فرد آزمايش کننده باشد و حتماً بايد در آنجا هود وجود داشته باشد و همچنين دستکش و عينکهاي مخصوص؛ چون افراد با مواد سمي و دود سروکار دارند امکان دارد براي آنها مشکلاتي را به وجود آورد در نتيجه بايد براي آنها حفظ ايمني شود و چنانچه دانشجويان علاقمند به اين رشته باشند، مي توانند سنتز شيمي را مورد بررسي قرار دهند و لذت زيادي از کار خود ببرند و اگر علاقمند نباشند داراي يک سري مزايا و معايبي است که مثلاً از دود، گازهاي سمي و مواد شيميايي برخوردار مي شوند و ممکن است به آنها آسيب برساند که بايد بگوييم قسمت صنعتي، قسمت خوبي است به خاطر همين که از اين آسيب مصون خواهند بود و ساعت کاري اين قسمت بسيار بالا است، از ساعت 7 صبح تا 4 بعدازظهر است. کسي که به اين قسمت مي آيد بايد از توانايي بالايي برخوردار باشد. از نظر زماني واکنش ها با هم فرق دارند و امکان دارند که سنتز، 24 ساعت طول بکشد که فرد بايد اضافه کاري بايستد و چنانچه واکنش، کوتاه مدت باشد مي تواند تا 4 ساعت هم طول بکشد.

دانشجويان رشته شيمي مجاز به گذراندن 8 نيم سال تحصيلي مي باشند که بعد از آن به اخذ مدرک کارشناسي نايل مي شوند. اين دروس در غالب دروس عمومي، اختصاصي و پايه مي باشد و دروسي مثل فيزيک، رياضي، شيمي از اهميت زيادي در اين رشته برخوردارند و دانشجويان بايد از نظر پايه بسيار قوي باشند. دروسي مانند:
1- رياضيات (1و 2)
2- فيزيک (1و 2)
3- شيمي (1 و 2) به عنوان دروس پايه دانشجويان را در فراگرفتن مفاهيم پايه اين حوزه ياري مي دهد.

دروس آزمايشگاهي مانند:
1- آزمايشگاه شيمي آلي (1و2)
2- آزمايشگاه فيزيک (1 و2)
3- آزمايشگاه شيمي معدني (1و2)
4- آزمايشگاه سنتز مواد آلي، از جمله دروسي هستند که به تجربيات دانشجويان کمک مي کند و آنها را با آنچه فراگرفته اند آشنا مي سازد.
5- شيمي کوانتوام که به بررسي مکانيک کوآنتومي و تعميم و کاربرد آنها در اتم مي پردازد و اصول صنايع شيميايي که بررسي مسائل صنعتي را بر عهده دارد. 7 - شيمي فيزيک آلي که واکنشهاي آلي از نظر ترموديناميک و سنتز را بررسي مي کند از ديگر دروس مهم اين رشته هستند.

کار بر روي آناليز مواد غذايي که روزانه 8 ساعت کار برايش انجام مي شود و جذابيتهايي دارد که به ماهيت آزمايش کردن برمي گردد و يک سري مسائل و مشکلاتي بر اثر مواد شيميايي بر روي افراد مي گذارد. اين مواد شيميايي مي تواند 8/. خواص مفري داشته باشد و بعضاً مي تواند سرطان زا باشد که يک شيميدان با آن مواجه است. علاوه بر کار 8 ساعته بايد در اين زمينه مطالعات علمي فراواني صورت گيرد. امکاناتي که براي اين رشته مدنظر است محدود است و از نظر درآمدي نمي توان به تنهايي از پس مخارج خانه برآمد.

دانش آموختگان رشته شيمي در موارد زير مي توانند به فعاليتهاي خود ادامه دهند: تدريس درس شيمي در دبيرستانها و کمک به تدريس شيمي در دانشگاهها از طريق عهده دار شدن مسؤوليت هدايت آزمايشگاههاي مربوطه - فعاليتهاي پژوهشي در دانشگاهها و مؤسسات ذيربط - فعاليت در آزمايشگاههاي کنترل کيفيت مواد اوليه و محصولات شيميايي و فعاليت در شرکتها و کارخانجات توليد دارو و مواد بهداشتي و آرايشي.

در موارد ياد شده، بخش پژوهش و تحقيقات از اهميت ويژه اي برخوردارند، همچنين دستگاههايي مانند وزارت آموزش و پرورش، صنايع سنگين، علوم و تحقيقات و فن آوري و نفت از جمله بخشهايي هستند که قادر به جذب فارغ التحصيلان رشته شيمي هستند. به دليل گستردگي اين رشته نسبت به ساير رشته ها، استخدام ادواري آن بيشتر است، چون بيشتر با ساير صنايع در ارتباط است

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر