انتخاب زبان:  
    

     عمران - پل سازي و ابنيه سازي   

توسعه شهرها و بخش هاي مختلف صنعتي و اقتصادي نياز روزانه دولت ها را براي ساخت پل و ساختمان هاي مورد نياز دو چندان كرده است .
سازه هايي كه براي پل استفاده مي شود و بايد كاملا حساب شده و مهندسي باشد پل ها انواع متعددي دارند و هر كدام به تناسب وزن و ظاهر و طول و عرضشان از قواعد خاص خود تبعيت مي كنند. دوره آموزشي کاردان فني پل سازي و ابنيه فني يکي از دوره هاي آموزشي در نظام آموزش عالي است که هدف آن تربيت افراد کارداني است که با معلومات علمي و مهارتهاي عملي و شناخت مسائل فني بتوانند نقشه ها ودستور العملهاي اجرايي در زمينه پلسازي و ابنيه فني را خوانده و نکات اساسي آن را درک نمايند و به کمک کارگران استادکاران و عوامل فني آنها را به مرحله اجرا درآورند.
با توجه به فعاليتهاي عمراني در زمينه هاي مختلف راهسازي و سرمايه گذاريهاي نسبتاً زياد در اين امر و با توجه به نياز شديد کشور به انواع راهها ( بخصوص راههاي روستايي و درجه يک ) که در برنامه ريزي هاي اخير نيز منعکس است و بالاخره با توجه به اينکه سهم نسبتاً مهمي از اعتبارات و فعاليتها در امور راهسازي به ساختن پلها و بناهاي فني اختصاص دارد لزوم تربيت کاردان فني در اين رشته امري روشن و آشکار اس.
طول دوره کاردان فني پل سازي و ابنيه فني 2 سال است ونظام آموزشي آن واحدي است و مطابق مقررات شورايعالي برنامه ريزي است زمان تدريس هر واحد درسي از نوع نظري 17 ساعت، عملي 34 ساعت و آزمايشگاهي و کارگاهي و کارورزي 51 ساعت ، کارآموزي حداقل 68 ساعت در طول يک ترم است. زمان هر ترم 17 هفته است.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

اجزاء ساختمان و کارگاه

2

اجزاء ماشين، موتورها و کارگاه

3

ايمني و بهداشت

4

تأسيسات برقي و مکانيکي

5

تجهيزات و اداره کارگاه

6

تعمير و نگهداري

7

حفاري تونل ها

8

رسم فني

9

روسازي راه

10

رياضيات عمومي و مقدمات آمار

11

زبان فني

12

زمين شناسي و مصالح ساختماني

13

زيرسازي راه و راه آهن

14

فيزيک حرارت و آزمايشگاه

15

قوانين و روابط کار

16

ماشين آلات زيرسازي راه

17

متره و برآورد پروژه

18

محاسبات فني 1

19

محاسبات فني 2

20

مشخصات فني و نقشه هاي تيپ

21

مواد منفجره

22

مکانيک خاک و آزمايشگاه

23

نقشه برداري راه و عمليات 2

24

نقشه برداري و عمليات 2

25

نقشه کشي تخصصي

26

کارآموزي 1 (کاربيني)

27

کارآموزي 2 (کارورزي)

 

مشاغلي که کاردانهاي فني پل سازي يو ابنيه فني مي توانند در رابطه با کارآئي هاي بدست آورده احراز نمايند عبارتند از:
فعاليت در کليه کارگاههاي راهسازي و راه آهن بعنوان تکنيسين پل سازي و ابنيه فني
فعاليت در وزارت راه و ترابري و يا مهندسين مشاو و راهسازي به عنوان تکنيسين ناظر پل سازي و ابنيه فني
فعاليت در وزارت راه و ترابري بعنوان تکنيسين تعمير و نگهداري پلها و ابنيه فني و تکنيسين اجرايي پلها و ابنيه در کارهاي اماني مربوط.

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر