انتخاب زبان:  
    

 شهر سازي   

توسعه شهرنشيني و رشد شهرها و شهرگرايي در سده اخير، روز به روز به مسايل شهري ابعاد جديدتري بخشيده است. امروزه مراقبت و هدايت توسعه شهري و ساماندهي مناطق پيرامون شهري از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است.
طي دهه هاي 1335- 1375 تعداد شهرهاي ايران سه برابر شده و پيش بيني مي شود که در سال 1400 شمسي اين تعداد باز هم دو برابر گردد. تداوم اين روند در آينده، مراقبت و هدايت توسعه هاي شهري را در دستور کار قرار داده و بر تربيت نيروي انساني آگاه و کارآ در سطوح مختلف شهرسازي تأکيد مي کند.
 
با توجه به اين واقعيات، حرفه شهرسازي در مقطع کارشناسي به عنوان تخصصي ميان رشته اي با تمام زمينه هاي علمي پايه اي و اصلي شهرسازي در تحصيلات دانشگاهي معنا مي يابد. در اين مقطع تقويت مهارت هاي فني و کاربردي و همچنين آماده سازي زمينه براي دوره تحصصي کارشناسي ارشد شهرسازي و تربيت نيروي انساني کارا در سطوح مختلف اجرايي کشور در دستور کار قرار مي گيرد.
آموزش در دوره کارشناسي شهرسازي زمينه اي مناسب براي ساماندهي و هدايت توسعه و حفاظت و بهره وري از منابع موجود و بالقوه محيطي در نقاط شهري را فراهم مي آورد. تأسيس اين دوره ضمن تحول و ارتقاء کيفي آموزش تخصصي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته شهرسازي، دگرگوني کيفي در آموزش دوره هاي دکتري شهرسازي را نيز فراهم کرده و مايه توسعه فني و علمي شهرسازي در جهت همگامي با رشد و تحول کشور خواهد گرديد.
کارشناسي شهرسازي عبارت از مجموعه آگاهي علمي، فني در سطح آموزش هيا عمومي حرفه شهرسازي است. دانش آموختگان اين دوره قدرت اجرايي طرح سکونتگاه هاي شهري و يا در حال شهري شدن را در چارچوب آموزش هاي خود دارا بوده و آمادگي لازم را در تهيه طرح هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت. اين فارغ التحصيلان همچنين با کسب آگاهي ها و مهارت هاي علمي- فني، در تهيه طرح هاي شهري همکاري فعال داشته و شرايط لازم و پايه اي را براي ورود به دوره هاي تحصيلات تکميلي شهرسازي واجد خواهند بود.

دوره کارشناسي شهر سازي در پي تحقيق بخشيدن به موارد زير است:
1- گسترش دانش و مهارت شهرسازي به منظور تربيت نيروي انساني آگاه و کارآ که بتواند در خدمت رشد و تحول همه جانبه کشور قرار گرفته و نظارت و مراقبت بر توسعه پايدار شهري براساس طرحهاي مصوب را بر عهده گيرد.
2- تربيت کارشناساني که بتوانند رابطه مناسب بين برنامه هاي اجتماعي- اقتصادي و توسعه اي را در اجراي طرحهاي شهري فراهم آورند و بر اجراي طرحها و برنامه هاي توسعه نظارت نموده و در ارتقاء کيفيت و کارآيي محيط هاي شهري موثر افتند.
3- زمينه هاي علمي و فني دوره هاي تخصصي شهرسازي را تقويت کرده و کارشناسي ارشد گرايش برنامه ريزي شهري و طراحي شهري را به سوي حرفه اي تر شدن سوق دهند.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

آشنايي با برنامه‌ريزي و طراحي محيط

2

آشنايي با مباني معماري و ساختمان

3

آشنايي با مصالح و ساخت

4

آشنايي با منظرسازي شهري

5

آمار و روش‌هاي کمي در شهرسازي

6

اقتصاد شهري

7

انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن

8

بلايا و سکونتگاه‌هاي انساني

9

بوم‌شناسي طبيعي و انساني

10

تاريخ اسلام

11

تاريخ و فرهنگ شهرنشيني جهان

12

تربيت بدني 2

13

جامعه شناسي شهري

14

جغرافياي شهري

15

حقوق و قوانين شهري

16

درآمدي بر شهرشناسي

17

درک و بيان محيط شهري

18

روش تحقيق در شهرسازي

19

زبان تخصصي

20

زبان خارجي

21

سمينار شهرسازي

22

شناخت فضاهاي شهري ايران

23

طراحي و کاربرد نظام اطلاعات

24

طرح نهائي

25

علم و هنر شهرسازي

26

فارسي

27

مباني اقتصاد

28

مباني جامعه‌شناسي

29

مباني جغرافيا

30

مباني مهندسي تاسيسات شهري

31

مباني مهندسي شبکه حمل و نقل

32

مباني و روشهاي برنامه ريزي مسکن

33

مباني و روشهاي برنامه‌ريزي شهري

34

مباني و روشهاي طراحي شهري

35

متون اسلامي (آموزش زبان عربي)

36

مديريت و سازمان اجرايي شهري

37

معارف اسلامي 2

38

کاربرد رايانه در شهرسازي

39

کاربرد رياضيات در شهرسازي

40

کاربرد نقشه‌برداري در شهرسازي

41

کاربرد هندسه در شهرسازي

42

کارگاه آماده‌سازي زمين

43

کارگاه برداشت کالبدي

44

کارگاه برنامه‌ريزي شهري (کاربري زمين)

45

کارگاه برنامه‌ريزي مسکن

46

کارگاه بيان تصويري 1

47

کارگاه بيان تصويري 2

48

کارگاه طراحي شهري

49

کارگاه طرحهاي اجرايي

50

کارگاه مطالعات شهري

51

کارگاه مهندسي تاسيسات شهري

52

کارگاه مهندسي شبکه حل و نقل

 

شهر سازي در عين تخصصي بودن، داراي خصلت ميان رشته‌اي است و با زمينه‌هاي گوناگون در سطوح روستائي، شهري و منطقه‌اي از يكسو و سطوح فني و انساني و محيطي از ديگر سو در ارتباط مي‌باشد.
كارشناسان شهرسازي مي‌توانند در فرايند ساماندهي و بهبود فضاهاي زيستي و محيط‌هاي زندگي نقش مؤثر داشته، با ارائه طرح‌هاي مختلف در مديريت طرح و برنامه‌ريزي و اجراي اين فضاها مشاركت نمايند.
 
اين كارشناسان نسبت به آموخته‌هاي خود قادر به تهيه طرح و برنامه براي مناطق شهري و روستائي بوده، عملا در فرايند شهرسازي نقش و وظيفه حرفه‌اي خويش را ايفا خواهند كرد.
كارشناسان شهرسازي با توجه به آموخته‌هاي خود مي‌توانند در نها‌دهاي مختلف شهرسازي مانند دفاتر شهرسازي و فني شهرداري‌ها ، دفاتر فني وزارت كشور، ادارات كل مسكن و شهرسازي، دادگستري، دفاتر فني جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، دفاتر مهندسين مشاور شهرسازي و ساير نهادهاي مربوط با اجراي طرح‌هاي شهري كشور به كار بپردازند.
دانش آموختگان اين دوره قدرت اجرايي طرح سكونتگاه هاي شهري و يا در حال شهري شدن را در چهار چوب آموخته‌هاي خود دارا هستند و آمادگي لازم را در تهيه طرح‌هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت.
اين رشته ارتباط نزديك با برخي از رشته‌هاي مهندسي بخصوص رشته‌هاي معماري، عمران، مكانيك (تاسيسات) و همچنين علوم اجتماعي، روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد و... دارد.

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر