انتخاب زبان:  
    

    فيزيوتراپي‌      
   

فيزيوتراپي‌ در لغت‌ به‌ معناي‌ درمان‌ فيزيكي‌ است‌.

 فيزيوتراپي‌ رشته‌اي‌ است‌ كه‌ با استفاده‌ از عوامل‌ فيزيكي‌ مانند: گرما، سرما، نور، الكتريسيته‌ و غيره‌ و عوامل‌ مكانيكي‌ مانند تمرين‌ها و حركات‌ در جهت‌ بهبود و درمان‌ يا بازگردانيدن‌ كار اعضاي‌ بدن‌ و هدايت‌ بيمار براي‌ استفاده‌ از توانايي‌هاي‌ باقي‌ مانده‌ و قابل‌ دستيابي‌، براي‌ جبران‌ هر چه‌ بيشتر ناتوانايي‌ها، براي‌ رسيدن‌ به‌ زندگي‌ مستقل‌ فرد معلول‌ و بيمار، در حد امكان‌ كوشش‌ مي‌نمايد.

 

      اهداف‌ كلي‌ فيزيوتراپي‌

 1) كاهش‌ دردهاي‌ حاد، تحت‌ حاد و مزمن‌ ناشي‌ از هر گونه‌ بيماري‌ يا سندرم‌هاي‌ مختلف‌ به‌ وسيله‌ بكارگيري‌ انواع‌ دستگاه‌هاي‌ فيزيوتراپي‌

 2) تقويت‌ عضلاني‌ و جلوگيري‌ از ضعيف‌ شدن‌ آن‌ها از طريق‌ برنامه‌هاي‌ تقويتي‌ متعدد.

 3) افزايش‌ دامنه‌ حركتي‌ مفاصل‌ و جلوگيري‌ از محدود شدن‌ آن‌ها در اكثر بيماري‌هاي‌ عضلاني‌ ـ اسكلتي‌ و عصبي‌

 4) آموزش‌ مجدد حركت‌ و انقباض‌ عضلاني‌ در مواردي‌ كه‌ عضله‌اي‌ براي‌ مدتي‌ به‌ علل‌ مختلف‌ بدون‌ فعاليت‌ مانده‌ است‌ با استفاده‌ از تحريك‌هاي‌ الكترونيكي‌ و... فعاليت‌ عضلاني‌ را مجدداً برقرار مي‌سازند.

 5) نو آموزي‌ حركت‌ و انقباض‌ عضله‌، در مواردي‌ مانند فلج‌ها، گاه‌ لازم‌ مي‌شود كه‌ عضله‌ سالمي‌ از جاي‌ طبيعي‌ خود به‌ جاي‌ ديگر انتقال‌ داده‌ شود كه‌ در چنين‌ مواردي‌ بايد عضله‌ را از طريق‌ محرك‌هاي‌ الكتريكي‌ نسبت‌ به‌ كار جديدش‌ آشنايي‌ و آموزش‌ داد.

 6) جلوگيري‌ از تشكيل‌ و تشديد تغيير شكل‌ها و اصلاح‌ آن‌ها در حد امكان‌.

 7) تجويز آموزش‌ نحوه‌ صحيح‌ استفاده‌ از وسايل‌ كمكي‌ معلولين‌ از قبيل‌ عصا، ويلچر، بريس‌، كرست‌، ابزار كار ويژه‌ معلولين‌  و همچنين‌ نحوه‌ استفاده‌ از پروتز در موارد قطع‌ عضو

 8) آموزش‌ نحوه‌ صحيح‌ انواع‌ وضعيت‌هاي‌ رانندگي‌، ايستادن‌، نشستن‌، خوابيدن‌، فعاليت‌هاي‌ شغلي‌ و... براي‌ آن‌ صدمات‌ ناشي‌ از هر كدام‌ به‌ حداقل‌برسد.

 9) آموزش‌ و تحت‌ كنترل‌ درآوردن‌ فعاليت‌هاي‌ دفع‌ ادرار و مدفوع‌، در بي‌ اختياري‌ ادراري‌ به‌ دنبال‌ فلج‌هاي‌ نخاعي‌.

 10) درمان‌ نازايي‌ زنان‌ در مواردي‌ كه‌ به‌ علت‌ عفونت‌ و التهاب‌ دستگاه‌ تناسلي‌ باشد.

 بيماراني‌ كه‌ نيازمند به‌ خدمات‌ فيزيوتراپي‌ دارند شامل‌ بيماري‌هاي‌ ارتپدي‌ مانند انواع‌ شكستگي‌ها و در رفتگي‌ها، ضايعات‌ بافت‌ نرم‌، بيماري‌هاي‌ مفاصل‌ و استخوان‌،انواع‌ قطع‌ عضوها، ضايعات‌ سيستم‌ اعصاب‌، مانند سكته‌ مغزي‌، بيماري‌هاي‌ قلب‌ و عروق‌ و تنفس‌، بيماري‌هاي‌ روماتولوژي‌، پوست‌ و نازايي‌ زنان‌ و در جهت‌ جلوگيري‌ از عوارض‌ ناشي‌ از جراحي‌هاي‌ مختلف‌. همچنين‌ آموزش‌ قبل‌ از اكثر جراحي‌ها و مساعد نمودن‌ شرايط‌ لازم‌ براي‌ جراحي‌.

 

      قسمت‌هاي‌ مختلف‌ بخش‌ فيزيوتراپي‌

 1) تمرين‌ درماني‌ كه‌ اهداف‌ آن‌ عبارتند از تسريع‌ و جلو انداختن‌ فعاليت‌ در هر قسمت‌ و در هر موقع‌ كه‌ امكان‌پذير است‌ تا بدين‌ وسيله‌ اثرات‌ بي‌حركتي‌ به‌ حداقل‌ برسد. عدم‌ كارايي‌ عضله‌ يا گروه‌هاي‌ عضلاني‌ را تصحيح‌ كرده‌ و دامنه‌ حركتي‌ طبيعي‌ يك‌ مفصل‌ يا عضله‌ را بدست‌ آورد. همچنين‌ تشويق‌ بيمار براي‌ استفاده‌ از توانايي‌ هايي‌ كه‌ دارد و توانايي‌ هايي‌ كه‌ با فيزيوتراپي‌ بدست‌ مي‌آورد.

 2) مكانوتراپي‌ يا استفاده‌ از وسايل‌ مكانيكي‌ به‌ منظور كاهش‌ ناتوانايي‌ها، تقويت‌ عضلات‌ و درمان‌ بيماري‌ها.

 

      دانشجوي‌ فيزيوتراپي‌ چه‌ مي‌آموزد؟

 غير از كليه‌ واحدهاي‌ عمومي‌ مشترك‌ در تمامي‌ رشته‌ها، دروس‌ پايه‌ و اختصاصي‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ خود را بايد بگذرانند كه‌ شامل‌ آناتومي‌ اندام‌ فوقاني‌ و تحتاني‌، سرو گردن‌ و تنه‌ و مغز و اعصاب‌، فيزيولوژي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌ عضلات‌، مفاصل‌، قلب‌ و گردش‌ خون‌، سيستم‌ تنفسي‌، سيستم‌ اداري‌ ـ تناسلي‌، سيستم‌ ايمني‌ و... حركت‌شناسي‌ يا كينزيولوژي‌ دقيق‌ بدن‌ به‌ صورت‌ كل‌، تجزيه‌ و تحليل‌ حركات‌، راه‌ رفتن‌ و... فيزيك‌ و قوانين‌ مكانيك‌، بيومكانيك‌، الكترسيته‌ و بيوالكترسيته‌، آشنايي‌ با بيماري‌هاي‌ گروه‌ ارتپدي‌، روماتولوژي‌، مغز و اعصاب‌، انواع‌، سوختگي‌ها، بيماري‌هاي‌ داخلي‌ با تاكيد بر بيماري‌هاي‌ قلب‌ و عروق‌ خوني‌، سيستم‌ تنفسي‌ و ضايعات‌ ورزشي‌.

 اصول‌ كلي‌ تمرين‌هاي‌ درماني‌ و الكتروتراپي‌ در درمان‌: توانبخشي‌ معلولين‌، اطلاعات‌ كافي‌ در مورد وسايل‌ كمكي‌ اعم‌ از ارتز و پروتزها و آشنايي‌ با اصول‌ كلي‌ راديولوژي‌ و روانشناخيت‌ معلولين‌ و... مي‌باشد. همچنين‌ چند واحد كار آموزي‌ نيز دارند.

 

      ادامه‌ تحصيل‌ در رشته‌ فيزيوتراپي‌

 اين‌ رشته‌ يكي‌ از شاخه‌هاي‌ اجرايي‌ ـ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ خدمات‌ پزشكي‌ و توانبخشي‌ است‌ كه‌ در سه‌ سطح‌ كارشناسي‌، كارشناسي‌ ارشد و دكترا در ايران‌ تدريس‌ مي‌شود. پذيرش‌ دانشجو، در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد در دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ بهزيستي‌ و توانبخشي‌ تهران‌ ـ دانشگاه‌ ايران‌ و دانشگاه‌ تهران‌ مي‌باشد. فارغ‌ التحصيلات‌ اين‌ رشته‌ عمدتاً در مراكز فيزيوتراپي‌ به‌ انجام‌ خدمات‌ ياد شده‌ مي‌پردازند.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر