انتخاب زبان:  
    

    سراميك  

اگر در ابتداي معرفي اين رشته بشنويد که يکي از کار بردهاي سراميک ، صنعت برق ، الکترونيک ، لوازم خانگي است تعجب کنيد .
صنعت سراميک به لحاظ تنوع ، توليد ، خانواده ي گسترده و بي انتهايي داشته و از ويژگي ها و پيچيدگي هاي خاصي بر خوردار است .
در صنعت برق ، الکترونيک ، لوازم ساختماني و با توجه به مطرح بودن صرفه جويي اقتصادي و کاهش هزينه هاي توليد بسيار حائز اهميت است .
نياز هنر جويان به فراگيري محاسبات فني ، مواد اوليه سراميکي و آماده سازي آن ، تکنولوژي عمومي سراميک ، شيمي تخصصي سراميک ، شکل دادن و پخت مواد سراميکي ، ماشين الات سراميکي ، محاسبه و طراحي ساخت محصولات سراميکي آشنا ميشويد .

 

درس هاي اين رشته:

سال دوم

رديف

نام درس

نظري

عملي

1

آمادگي دفاعي

2

0

2

اجزاء ماشين

2

0

3

ادبيات فارسي (2)

2

0

4

تعليمات ديني و قرآن (2)

3

0

5

تکنولوژي و کارگاه عمومي سراميک

1

2

6

جغرافياي عمومي و استان

3

0

7

رسم فني عمومي

1

1

8

رياضي (2)

4

0

9

زبان خارجه (2)

2

0

10

زبان فارسي (2)

2

0

11

عربي (1/2)

1

0

12

فيزيک (2)

2

0

13

مباني تکنولوژي برق صنعتي

1

1

14

مواد اوليه سراميک

3

0

15

کارگاه مقدماتي مکانيک

0

1

 

 

سال سوم

رديف

نام درس

نظري

عملي

1

آزمايشگاه مواد اوليه سراميک

0

2

2

آماده سازي مواد اوليه سراميک

2

0

3

تاريخ معاصر ايران

2

0

4

تربيت بدني (2)

0

1

5

تربيت بدني (3)

0

1

6

تعليمات ديني و قرآن (3)

3

0

7

رياضي (3)

1

1

8

رياضي (3)

1

1

9

شکل دادن و پخت سراميک ها

3

0

10

شيمي تخصصي سراميک

3

0

11

عربي (2/2)

1

0

12

ماشين آلات سراميک

2

0

13

مباني و کاربرد رايانه

1

1

14

محاسبات در سراميک

3

0

15

کارآموزي

0

1

16

کارگاه شکل دادن و پخت سراميک ها

0

4

 

 

زمينه هاي شغلي رشته مذکور عبارت است از :
اپراتور کوره پخت سراميک
اپراتور ماشين آلات سراميک
شکل دهنده قطعات در حالت خام
طراحي و محاسبات در سراميک
راه اندازي کارگاه هاي پخت سراميک
کنترل کننده قطعات توليدي سراميکي
آزمايشگاه شيمي تخصصي سراميک
کارگاه هاي توليد قطعات ساده سراميکي
آماده کننده مواد اوليه براي دوغاب ريزي و پرس کاري
آزمايشگاه مواد اوليه سراميک در کارگاه ها و کارخانجات
و ....

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر