انتخاب زبان:  
    

    تكنولوژي پزشكي هسته اي

امروزه با توجه به ابعاد گسترده علم پزشكي ، عم پزشكي هسته اي در امر تشخيص و درمان بيماريها ارز ش والايي را كسب كرده است و به دليل اهميتي كه استفاده از اشعه يونيزان و راديو داروها در امر تشخيص و درمان و تحقيق بيماريها دارد ، نياز به تربيت افرادي كه آشنا به كاربرد اين علم و استفاده از آن در علم پزشكي باشند ، از اهميت خاصي برخوردار است .
بدين منظور و در اجراي بند 12 و اصل سوم و اصل بيست و نهم و سي ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، بايد به موازات تربيت پزشكان متخصص و متعهد به تربيت سريع كادانان ماهر در رشته پزشكي هسته اي نيز همت گماشت.

تعريف و هدف
در كارداني پزشكي هسته اي با توجه به آشنايي دانشجويان اين رشته با كاربرد چشمه هاي باز راديو داروها در تشخيص و درمان بيماريها فارغ التحصيلان اين دوره آموزشي قادر خواند بود در مراكز بهداشتي و درماني سراسر كشور ، زير نظر متخصصين اين رشته كليه خدمات مورد لزو را انجام دهند.

طول دوره و شكل نظام
متوسط طول دوره كارداني پزشكي هسته اي 2 سال و نظام آموزشي آن مطابق آيين نامه آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب شوراي برنامه ريزي است :
دروس بصورت نظري و عملي و كار آموزي در عرصه ارايه مي شود كه در طي جلسات متعدد هفتگي ، آموزش مورد نظر انجام مي يابد.

ضرورت و اهميت
با توجه به روز افزون روشهاي پزشكي هسته اي و نيز گسترش روز افزون پزشكي هسته اي در تشخيص و درمان بيماريها و همچنين توسعه مراكز آموزشي و بخش هاي پزشكي هسته اي در سراسر كشور جهت اجراي دستورات صحيح متخصصين اين رشته نياز به تربيت كاردان تكنولوژي پزشكي هسته اي احساس و لذا رشته فوق ايجاد مي گردد.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

فارسي

2

آمار و رياضي

3

آناتومي (تشريح انساني )

4

اخلاق پزشکي

5

اخلاق و تربيت اسلامي

6

اصطلاحات و كليات پزشكي

7

اصول تاريكخانه و ارزيابي تصاوير

8

اصول كامپيوتر

9

بافت‌شناسي و آسيب‌شناسي

10

تربيت بدني 1

11

حفاظت در برابر پرتوها

12

دوزيمتري پرتوها

13

راديو بيوشيمي و راديوفارماكولوژي

14

راديوبيولوژي

15

روشهاي پزشكي هسته اي 1

16

روشهاي پزشكي هسته اي 2

17

زبان خارجي

18

شناخت دستگاه هاي پزشكي هسته اي

19

فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو

20

فيزيولوژي انساني و فيزيوپاتولوژي

21

فيزيک عمومي

22

كارآموزي در عرصه بيمارستاني

23

كمكهاي اوليه و مراقبت از بيمار

24

معارف اسلامي 1

 

فارغ التحصيلان دوره فوق ديپلم (دوره كارداني ) تكنولوژي پزشكي هسته اي بايد مهارت هاي نظري و عملي زير را كسب كرده باشند.
الف)فراگيري نظري تشعشعات يون ساز (اشعه گاما ، اشعه ايكس و ذرات باردار )و چگونگي توليد آن ، مواد راديواكتيور و قوانين مربوط به آن .
ب)انجام تكنيك هاي (روشهاي ) مختلف تشخيصي و درمان از زير نظر مستقيم پزشك متخصص پزشكي هسته اي
ج) فراگيري طرق مختلف حفاظت در برابر تشعشعات يون ساز

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر