انتخاب زبان:  
    

 تكنولوژي پرتو درماني   

امروزه با توجه به ابعاد گسترش علم پزشكي ، علم راديوتراپي در درمان بيماران سرطاني ارزش والايي را كسب نموده است.
به همين دليل نياز به تربيت افرادي كه آشنا به اين علم و استفاده از آن در جهت درمان بيماريهاي باشند ، از اهميت خاصي برخوردار است.

تعريف و هدف
دوره كارداني پرتو درماني جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز بخشهاي پرتو درماني در سطح كاردان ، تهيه و تنظيم شده است .
فارغ التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در مراكز پرتو درماني ( راديوتراپي )سراسر كشور بعنوان تكنسين راديوتراپي زير نظر متخصصان اين رشته كليه خدمات مورد لزوم را انجام دهند.

ضرورت و اهميت
باتوجه به توسعه روز افزون تكنيك هاي پرتو درماني و نيز گسترش علم پرتو درماني در درمان بيماران سرطاني و همچنين توسعه مراكز آموزشي و بخشهاي پرتو درماني در سراسر كشور جهت اجراي دستورات صحيح متخصصين اين رشته نياز به تربيت كاردان تكنولوژي پرتو درماني احساس و لذا رشته فوق ايجاد مي گردد.

 

درس هاي اين رشته:

رديف

نام درس

1

فارسي

2

آناتومي

3

آناتومي سطحي بدن

4

اخلاق و تربيت اسلامي

5

اصطلاحات و كليات پزشكي

6

اصول محاسبات و برنامه ريزي در راديو تراپي

7

بافت‌شناسي و آسيب‌شناسي

8

تربيت بدني 1

9

تكنيك هاي راديو تراپي 1

10

تكنيك هاي راديوتراپي 2

11

تكنيكهاي پزشكي هسته اي

12

تكنيكهاي راديوگرافي 1

13

تكنيكهاي راديوگرافي 2

14

دستگاههاي راديوتراپي

15

راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتو هاي يونساز

16

زبان خارجي

17

فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو

18

فيزيولوژي انساني

19

فيزيک عمومي

20

كارآموزي بيمارستاني

21

كمكهاي اوليه و مراقبت از بيمار

22

معارف اسلامي 1

 

فارغ التحصيلان دوره فوق ديپلم دوره كارداني تكنولوژي پرتو درماني بايد مهارتهاي نظري و عملي زير را كسب كرده باشند.
الف)فراگيري نظري اشعه ايكس و چگونگي توليد آن ، مواد راديو اكتيو و قوانين مربوط به آن .
ب)انجام تكنيكهاي مختلف پرتو درماني و شيمي درماني زير نظر مستقيم پزشك متخصص پرتو درماني
ج)فراگيري طرق مختلف از اشعه ايكس و تشعشعات حاصل از مواد راديواكتيو ، حفاظت در برابر خطرات ناشي ا زتشعشع پرتوهاي يونيزان .

 

منبع  :رشد

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر