انتخاب زبان:  
    

    

    هيپنوتيزم چيست؟

 به طور كلي در بين كسانيكه با اين رشته سر و كار دارند مي توان سه گروه را يافت:
گروه اول كساني هستند كه هيپنوتيزم را با علوم ماوراء الطبيعه و فراروانشناسي مرتبط مي دانند.اينان معتقدند به عنوان مثال ميتوان با هيپنوتيزم به كشف اشياء گمشده پرداخت،اشياء را از راه دور با قدرت ذهن حركت داد،از آينده خبر داد،به نسلهاي گذشته و جسم هاي قبلي بازگشت و بسياري ديگر، گروه دوم هيپنوتيزم را به عنوان يك روش درماني اما كاملا متفاوت از درمانهاي رايجی چون پزشكي و روانشناسي باليني و يا به عبارتي از درمانهاي طب حاشيه ميدانند.آنان مشابه طب سوزني ، طب هوميوپاتي و ساير درمانهاي طب حاشيه؛ اولا لزومي به پايبندي به مباحث پايه پزشكي نمي بينند، به عبارتي نيازي نمی بينند به آناتومي، آسيب شناسي و ساير مباحث پزشكي و روانشناسي معاصر استناد كنند، دوما در پژوهشها به گزارش موردي بيشتر استناد مي كنند و سوما به دليل مجزا دانستن رويكرد درماني پزشكي و روانشناسي باليني با طب حاشيه لزومي به لحاظ كردن موارد كاربرد و يا منع كاربرد در چهارچوب تشخيص افتراقي بيماريها در پزشكي امروز نمي بينند، اينان معتقدند براي هر بيماري درماني طبي و يا درماني جايگزين وحود دارد.
و بالاخره گروه سوم گروهي هستند كه هيپنوتيزم را جزئي از پزشكي و روانشناسي امروزي دانسته و به عنوان بخشي از آن با استناد به همان يافته هاي پزشكي و روانشناسي و با معيارهاي دانشگاهي به مطالعه و پژوهش و درمان در زمينه هيپنوتيزم مي پردازند وآن را روشي درماني-پژوهشي مورد استفاده شاغلين حرف پزشكي ميدانند.

در آخر لازم است دو نكته را اضافه كنيم،1-دانشگاهيان نيز به هيپنوتيزم يكسان نمي نگرند.تئوريهاي متفاوت در توضيح پديده هاي هيپنوتيزمي باعث شده است تا هيپنوتيزم درمانگران و نظريه پردازان در نگاه به هيپنوتيزم، تفسير پديده هاي هيپنوتيزمي وآموزش هيپنوتيزم متفاوت گردند. تئوريهاي مختلفي در اين خصوص مطرح شده است. تفسير روانكاوانه از هيپنوتيزم، تئوري تغيير در سطح هوشياري، تئوري تجزيه اي جديد ، تئوري تجزيه اي كنترلي و تئوريهاي شناختي اجتماعي.در بين تئوري هاي فوق، دو تئوري اول تقريبا از دور خارج شده و رقابت اصلي مابين سه تئوري آخر است. تئوريهاي شناختي اجتماعي از سال 1992 به بعد تقريبا نسبت به دو تئوري ديگر شواهد علمي تري در حمايت از خود يافته و در بين نظريه پردازان پرطرفدارتر هستند. ما نيز مبناي تئوريك مباحث علمي اين سايت و رويكرد آموزشي خود در آموزش هيپنوتيزم را تئوريهاي شناختي اجتماعي قرار داده ايم.جهت کسب اطلاعات بيشتر به بخش نکات آموزشی مراجعه نمائيد.2 - اگر چه ما به سادگي هيپنوتيزم درمانگران را به سه گروه متفاوت تقسيم نموديم اما در واقع تفاوت فقط در علمي-غيرعلمي، پزشكي-غيرپزشكي بودن تفسيرها، تئوريها و كاربردهائي است كه هر كدام از اين سه گروه به آن معتقدند، به عبارتي هيپنوتيزم همان است كه مسمر معرفي و جيمز بريد نامگذاري كرد و پديده هاي هيپنوتيزمي(پسرفت سني، پيشرفت سني، القاء بي دردي، فراموشي و … )همان است كه ساير گروه ها به آن مي پردازند، لذا به هر كدام از اين گروه ها كه تعلق داريد به سايت ما خوش آمده ايد و اميدواريم تا حد امكان محيط آموزشي مجازي مناسبي براي يكديگر فراهم كرده باشيم تا بتوانيم تكنيكهاي هيپنوتيزمي را پيشرفته تر، تئوريها را علمي تر و كاربرد آن در درمان بيماريها را مؤثر تر گردانيم. دست شما را از دور مي فشاريم و اميد به ياريتان داريم.دكتر سعيد جهانشاهي
عضو انجمن هيپنوتيزم بين الملل

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر