انتخاب زبان:  
    

  نام تجاري 

 منبع:http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=4177

خلاصه:نام تجاري که بدان شناخته مي شويد. (نام تجاري شما)

نام تجاري، آن چه شما بواسطه آن شناخته مي شويد، هر بنگاهي بواسطه ويژگي خاصي شناخته مي شود. از سوي ديگر تمامي افرادي که با شما برخورد دارند حتي اگر تجارتي با شما انجام نداده باشند، درباره بنگاه شما تصوير خاصي را در ذهن خود شکل مي دهند.
نکته اصلي در مثبت نمودن اين ذهنيت، مديريت ويژگي هايي است که بدان ها شهرت يافته ايم و اين همان چيزي است که يک نام تجاري را خلق مي کند.

 

نام هاي تجاري کاربردهاي استراتژيکي دارند که شما را قادر مي سازند تا :
¬
بين خود و رقابت خود تمايز قابل شويد.
¬
پيام اصلي خود را در قلب و ذهن مشتريان هدف ثبت نماييد.
¬
در گام هاي بازاريابي خود ثابت قدم و استوار بوده و سماجت نماييد.
¬
خدمات خود را طبق نظر مشتريان ارائه دهيد تا صميميت نام تجاري خود را نشان دهيد.
¬
پيام ها يتان را شفاف و به سرعت ارسال نماييد.
¬
براي طرح هاي خود اعتبار ايجاد کنيد.
¬
يک پل عاطفي بسازيد.
¬
وفاداري قدرتمندي را در کاربران خود بوجود آوريد.
در مورد کسب و کارهاي کوچک، خلق يک نام تجاري محدود به تبليغات صرف نمي گردد بلکه شما بايد تبديل به انتخاب اول بازار هدف خود گرديد و اين تنها شامل آن چه که انجام مي دهيد نمي گردد، شامل آن چيزهايي مي گردد که شما انجام مي دهيد در حالي که ديگران بدان بي توجهند.

ساختن يک نام تجاري
يک نام تجاري متعهد به ارائه ارزش است که مشتريان شما دريافت خواهند کرد. در دنياي پيچيده و پر رقابت کنوني که در آن روز به روز تشخيص واقعيت از غير دشوارتر مي گردد در اختيار داشتن تصديق و حمايت مشتريان از يک نام تجاري، برگ برنده کم نظيري در تأمين رونق کسب و کار شما محسوب مي شود.
براي تبديل شدن به يک نام تجاري موفق بايد بر هر آن چه که به ارزش شما مي افزايد، کاملاً متمرکز شده و آن را به بهترين شکل ممکن اجرا نماييد. به عنوان مثال آيا شما هميشه محصول خود را به موقع ارسال مي نماييد؟ آيا قبل از اين که بحراني رخ دهد مشکلات را پيش بيني و حل مي نمائيد ؟ آيا وجود شما در فهرست مشتريان موجب صرفه جويي آن ها در وقت و هزينه مي گردد؟ آيا شما قادر به اتمام طرح هاي خود در قالب بودجه از قبل تعيين شده مي باشيد ؟
در حقيقت شناختن يک نام تجاري مکمل خدمات مشتريان، پيشبرد فروش، روابط عمومي، فروش مستقيم، آگهي نامه ها، تخفيفات، حمايت هاي مالي و سمينارها و ساير تاکتيک هاي ارتباطي است که براي ارائه يک پيام واحد درباره بنگاه، محصولات و خدمات وي به کار گرفته مي شود.
نام تجاري شما، بايد در هماهنگي کامل با تمام فعاليت هاي بازاريابي شما حول يک ديدگاه محوري باشد تا در نهايت پيامي واحد و قدرتمند را ارسال نماييد. هر کسب و کاري مي تواند هويت نام تجاري خود را بواسطه شاخص هاي زير مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد :

مرتبط بودن با بازار
يک نام تجاري بايد براساس آن چيزي شکل گيرد که براي اعضاي بازار هدف معني دار و شناخته شده باشد نام تجاري شما، تجارب کلي تجاري شماست.

ثبات رفتار
بايد به مشتريان اين امکان داده شود که همواره از نام تجاري انتظار تجربه مشابهي را داشته باشند و اگر چه اين امر کاري بس دشوار و طاقت فرساست اما تنها راهي است که براي طرفداران وفادار نام تجاري شما خلق ارزش مي نمايد.

ساختن يک ارتباط مؤثر
يک نام تجاري را نمي توان تنها يک آرم يا يک استراتژي دانست. قدرت يک نام تجاري در رابطه اي است که بين بنگاه و مشتريان بوجود مي آيد. ارتباط قوي تر، تجارت پر رونق تري را به دنبال خواهد داشت و احتمال اين که مشتريان، شما را به دوستان و همکاران خويش توصيه نمايند، نيز افزايش مي يابد.

وفادار بودن نسبت به مشتريان
در واقع آزمودن يک نام تجاري، محک زدن ميزان وفاداري است که ايجاد نموده است. اگر شما با مخاطبان هدف خود رابطه قوي برقرار سازيد، نام تجاري قدرتمند و تجارت پر رونقي خواهيد داشت .
کسب شهرت و اعتبار (ارزشمند ترين شاخص)
تنها راه موفقيت در تجارت برخورداري از اعتبار و شهرت چشمگير مي باشد که در اين راه نام تجاري تأثير بسزايي دارد. اعتبار شما به عنوان قوي ترين بازارياب شما با برقراري ارتباط با افرادي که شما با آنها در تجارت هستيد و در کل بازار هدف شما، عمل مي کند.
نام هاي تجاري موفق، در طول زمان امتخان خود را پس داده اند. براي دستيابي به نام تجاري که مدت ها در قلبها و اذهان ماندگار شود بايد به آن چه که در حال حاضر انجام مي دهيد، توجه داشته باشيد آينده نگر باشيد و بلند مدت فکر کنيد، نگاهي به کوک، فورد و جنرال الکتريک بياندازيد، مسئله اين نيست که آنها چه مي فروشند يا چگونه در طي زمان تغيير کرده اند. مهم اين است که به راحتي مي توانند بر سهم نام تجاري خود که زاييده اعتماد مشتريانشان مي باشد، تکيه کنند و همچنان در حفظ آن بکوشند.
اگر در اذهان جايگاهي از اعتماد و ارتباط را ايجاد نماييد، در واقع به هدف خود رسيده ايد يعني افراد بيشتري، نام تجاري شما را باور دارند و بدين ترتيب بدون نياز به تلاش شما، اين موضوع به گوشه اي ترين نقاط بازار شما نيز گسترش خواهد يافت. اگر نام تجاري شما شفاف، متمايز و قابل فهم است و بر يک منفعت واحد و متقاعد کننده که مردم بدان باور دارند تاکيد داشته باشد، قدرت توصيف ناپذيري را در اختيار شما قرار خواهد داد.

سميه صفري S_ Safari@yahoo.com
سيامک ميراحمدي . MIRAHMADI@GMAIL.COM SIAMAK.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر