انتخاب زبان:  
    

    مركز داده چیست؟

باره مركزي است كه (چه به صورت فيزيكي و چه به صورت مجازي) براي ذخيره سازي،مديريت،توزيع داده ها و اطلاعات طبقه بندي شده حول انواع دانش يا وابسته به يك تجارت خاص به كار مي رود. براي مثال NCDC يك مركز داده ي عمومي است كه بزرگترين آرشيو جهاني اطلاعات آب و هواي دنيا به شمار مي رود. يك مركز داده ي خصوصي ممكن است درون يك سازمان قرار گرفته باشد يا به صورت يك عضو مجزا در خارج از آن قرار بگيرد. به گفته خانم Carrie Higbie مدير بازاريابي بخش كاربردهاي شبكه ي جهاني در شركت سايمون،هر سازماني يك مركز داده دارد،اگر چه شايد به آن اتاق سرور گفته شود يا حتي تنها يك كامپيوتر باشد كه در جايي از سازمان مخفي است. در برخي مواقع نيز مركز داده ممكن است مترادف با يك مركز عمليات شبكه (NOC ) در نظر گرفته شود. مكاني محافظت شده شامل يك سيستم خود مختار كه دائما” در حال مراقبت و ثبت رفتار سرور ،ترافيك وب و كارايي شبكه است. شركت سايمون در مقاله اي آورده است: اسم مركز داده معاني مختلفي را در اذهان افراد مختلف تداعي مي كند. بعضي افراد فكر مي كنند مركز داده مكاني براي قرارگيري سرورها است در حالي كه برخي افراد تصوري كاملا” متفاوت تر از يك مركز داده دارند. شايد در زماني اين يك تصور صحيح بود اما اكنون مراكز داده چيزي بيش از يك مكان امن براي سرويس دهنده هستند. امروزه با پيشرفت تكنولوژي و نحوه تعاملات جديد مبتني بر اطلاعات و تجمع اطلاعات،اين مفهوم تغيير كرده و به مكاني براي ذخيره سازي اطلاعات يك سازمان تبديل شده است كه براي عملكرد صحيح يك سازمان ضروري هستند و عدم وجود اين اطلاعات حياتي به معناي نابودي سازمان است. برطبق آخرين تحقيقات موسسه Infonetics روي بازار مراكز داده ي آمريكايي شمالي،انتظار مي رود خدمات و محصولات مراكز داده با افزايش 47 درصدي از مبلغ 6/10 ميليارد دلار در سال 2003 به مبلغ 6/15 ميليارد دلار در سال 2007 برسند. مركز داده مي تواند تا 50 در صد هزينه هاي فناوري اطلاعات يك سازمان را در بر بگيرد. كاربردهايي چون ERP ، e-commerce ،SCM ، CAD\CAM ،rich media ،B2B ،B2C و ... جزو اهم فعاليت هاي يك سازمان با زير ساخت IT است. مراكز داده به طور ساده به دو مقوله تفكيك مي شوند: - مراكز داده ي سازماني CDC – مراكز داده ي اينترنتي IDC ، CDC ها اطلاعاتي را كه مربوط به شركت ها است نگهداري و راهبري مي كنند در حالي كه IDC ها توسط ISP6 ها به عنوان محلي براي قرارگيري وب سايت ها يا سرويس هاي اينترنتي مانند e-mail ، FTP و ... مورد استفاده قرار مي گيرند. براي تعريف كميته ي علمي همايش نقش مركز داده در توسعه ي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور مركز داده مكاني است: الف) با امنيت فيزيكي و الكترونيكي بالا،برخوردار از پهناي باند ارتباطي وسيع،متصل به شبكه هاي رايانه اي ملي يا جهاني ،با خدمات تمام وقت و در دسترس. ب) كه شامل انواع تجهيزات سخت افزاري (رايانه ها ،سوئيچ ها،مودم ها و ... ) و نرم افزاري ( پايگاه هاي داده،سرورها ،سيستم عامل و ...) پيشرفته بوده و از پشتيباني و نگهداري حرفه اي و تمام وقت برخوردار است و ج) به شتيباني و ارايه خدمات مرتبط با اطلاعات و داده از قبيل خدمات ذخيره، نگهداري و بازيابي داده،خدمات ERP ،ميزباني خدمات اينترنتي ،ميزباني ارايه ي خدمات كاربردي (ASP )،ميزباني برون سپاري خدمات (Out-sourcing )، خدمات شبكه ي اختصاصي مجازي (VPN ) و غيره براي شركت هاي خصوصي يا دولتي مي پردازد. رويكرد مركز داده سه دوره ي تاريخي راپشت سر گذاشته است،مرحله ي مراكز داده ي متمركز كه با پيدايش رايانه هاي بزرگ اوليه آغاز شد،مرحله ي مراكز داده ي توزيع شده كه در دهه 80 ميلادي و با پيدايش رايانه هاي شخصي شروع شد و مرحله ي تمركز مجدد كه اواخر دهه ي 90 و با توسعه ي شبكه هاي رايانه اي و اينترنت آغاز گرديد. برخي از تعاريف زير مربوط به دوران اول يا دوم هستند. تعريف جمعبندي فوق،مركز داده را در شرايط جاري و در دوره ي سوم توصيف مي كند.

تعاريف مختلف مركز داده
1- به مراكزي مانند مركز پردازش كارت اعتباري بانك كه مكاني براي پردازش داده هاي الكترونيكي است مركز داده اطلاق مي شود.
2- مركز داده انباره ي متمركزي براي ذخيره،مديريت و توزيع داده و اطلاعاتي است كه اين داده ها به حيطه ي مشخصي از دانش يا كاربرد تعلق دارند. مركز داده ممكن است داراي يك مركز عمليات شبكه (
NOC ) باشد كه دسترسي محدود و كنترل شده اي دارد و شامل سيستم هاي خودكار مراقبت از فعاليت هاي سرور،ترافيك وب و عملكرد شبكه بوده و كوچكترين اختلال را به مهندسين گزارش مي كند و آن ها مشكلات احتمالي را قبل از وقوع مهار مي كنند.
3- مجموعه اي ا زتجهيزات متمركز شده
4- محلي براي نگهداري يك يا چند محيط توليد و فرآوري (از قبيل كامپيوترهاي سرور،تجهيزات اتصال شبكه،پايگاه هاي داده و كاربردها) كه توسط يك سازمان براي انجام پردازش هاي داده هاي كاربران آن سازمان به كار مي رود.
5- مركز داده مجتمعي براي نگهداري سيستم هاي كامپيوتري حياتي (ماموريت گرا) و اجزاي مرتبط آن است. اين مراكز معمولا” داراي كنترل هاي محيطي (تنظيم هوا،جلوگيري از آتش سوزي و غيره) ، تداركات برق پشتيبان و امنيت بالا مي باشند. خدمات اينترنتي و ميزباني وب معمولا” محل حضور و ارايه ي خدمات وب خود را در مراكز داده قرار مي دهند.
6- مجموعه اي از ابزارهاي فوق امن و مقاوم در برابر خرابي كه تجهيزات مشتري در آن قرار ميگيرد و به شبكه هاي ارتباطي متصل است. اين ابزارها شامل سرورهاي وب،سوئيچ ها،مسيرياب ها و مودم ها است. مركز داده از سايت هاي وب شركت ها پشتيباني مي كند و محلي براي
ISP ها، ASP ها، شركت هاي ميزباني وب و ارايه كنندگان خدمات DSL است.
7- محل فيزيكي سيستم هاي رايانه اي بزرگ و پايگاه هاي داده
8- مركز خدمات اينترنت كه معمولا”‌توسط شخص ثالث ارايه مي شود،شامل تجهيزات مرتبط با اينترنت براي استفاده ي سازمان ها و تشكيلات اقتصادي ،
ISP ها ،ASP ها ، شركت هاي تجارت الكترونيك و ساير شركت ها است. مركز خدمات اينترنت معمولا” مكان برون سپاري،سرورها،ميزباني خدمات ، شبكه ي اختصاصي مجازي و ساير شبكه ها بوده و انواع خدمات انتقال اطلاعات را ارايه مي كند.
9- مركز داده بخشي از سازمان يا شركت است كه شامل سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات مرتبط مي باشد. ورود داده ها و برنامه نويسي سازمان هم ممكن است در اين محل انجام شود. همچنين يك مركز كنترل،بر كارها نظارت مي كند.
10- يا ساختمان امن و محافظت شده كه شامل انواع رايانه ها،سرورها،مسيرياب ها،شبكه،سوئيچ ها و تجهيزات و تخصص هاي لازم براي پشتيباني از انبوه اطلاعات معتبر كه قابل دسترسي توسط كاربران گوناگون در اقصي نقاط جهان باشد.

مركز داده به عنوان انباره ي داده
امروزه ابزارهايي كه به كار مي بريم مقادير زيادي اطلاعات و داده توليد مي كنند. پراكندگي اين داده ها باعث مي شود كه شركت هايي كه اين داده ها را توليد كرده اند به سختي بتوانند آن ها را مديريت كرده و از منافع آن بهره مند شوند. يك انباره داده جمع آوري و مركزيت دادن به اين داده ها را چه از يك منبع يا چندين منبع در يك مكان واحد برعهده دارد. تجمع اين داده ها در يك مكان متمركز امكان تحليل و بررسي آن ها را براي يك كمپاني ساده تر كرده و شرايط مناسبي جهت يك تصميم گيري هوشمندانه براي يك تجارت بزرگ فراهم مي كند. تعداد زيادي از شركت ها از منافع انباره داده براي جمع آوري اطلاعاتي كه توسط پايگاههاي داده اي مبتني بر سيستم هاي پردازش لحظه اي تراكنش ها (
OLTP ) يا ديگر برنامه ها توليد شده اند،استفاده مي كنند. مقياس پذيري كه از كنار هم قرار دادن اين انباره هاي اطلاعات در يك مركز داده به وجود مي آيد بسيار قابل توجه و جذاب است. نياز مبرم انباره هاي داده به فضاي ذخيره سازي و قدرت پردازشي بالا،دقيقا” مقوله هايي هستند كه يك مركز داده مي تواند در اختيار شركت ها و با هزينه پايين تر قرار دهد.

مركز داده به عنوان
LOB
سازمان ها در هر اندازه اي و در هر زمينه اي در يك مقوله اشتراك دارند: همه آنها نياز دارند كه پروسه هاي تجاري روزمره و معمول را به صورت خودكار در آورند. كارهايي مثل ورود درخواست ها، پرداخت ها، بدهي ها، توليد و پردازش ها اطلاعات،خروج درخواست ها،كارها و ...
LOB8 ها در دو مقوله قابل تفكيك هستند يا عمودي و يا افقي هستند. LOB هاي عمودي آن هايي هستند كه در مقوله تجارت،ERP9 ،CRM10 ،انبار داده ها و مديريت دانش مي گنجند. توضيح هر كدام از اين لغات نياز به مقاله اي بسيار مفصل تر دارد. اما افقي ها آن هايي هستند كه در بخش سرويس دهي مانند سرويس هاي اقتصادي، خريد و فروش ،پزشكي و ... فعالند. بديهي است كه ماهيت حياتي اطلاعاتي كه دراين زمينه روي مركز داده ذخيره مي شود نيا زمبرمي به فعاليت بي وفقه و تمام وقت وجود دارد،اتخاذ راه حل امنيتي بالا براي اطمينان از محافظت داده ها در مقابل حوادث ناخواسته و همچنين استفاده از پرسنل و متخصصين كاملا” مجرب را الزامي مي سازد.

مركز داده به عنوان مركز گواهي هويت
در دنياي امروز امنيت به عنوان يكي از مهمترين مسائل خصوصا” در بحث تجارت الكترونيك مطرح است. در اين ميان مقبول ترين روش يعني امضاي ديجيتالي بهعنوان راه حلي عموميت يافته و مطمئن،نياز به مراكز صدور گواهينامه هاي ديجيتالي را ضروري مي سازد. احراز هويت در تجارت الكترونيكي و يا سايز تعاولات الكترونيكي در سراسر دنيا توسط امضاي ديجيتالي انجام مي شود. يكي از مهمترين مراكز نگهداري گواهينامه هاي ديجيتالي،شركت
Verisign در آمريكا است. از آن جايي كه ايران جزو ليست سياه قرار دارد،امكان گرفتن مجوز و نمايندگي گواهينامه هاي ديجيتالي غير ممكن است. از سوي ديگر وجود چنين مركزي به عنوان پايه و اساس تجارت الكتونيك براي نگهداري گواهينامه هاي ديجيتالي در كشور امري مهم است. خصوصا” به دليل آنكه مركز داده ماهيتا” امن طراحي مي شود،اين مركز يك گزينه مثبت براي كانديد شدن به عنوان يك مركز نگهداري گواهينامه هاي ديجيتالي است.

مراكز طلاعات در آمريكا
دولت آمريكا به منظور ارتقاي ضريب ايمني مراكز اطلاعاتي ،بانك هاي اطلاعاتي و كارگزاران شبكه (
Servers ) خود را در مكان هاي با امنيت بالا نگهداري مي كند. بعضي از اين اماكن محوطه هاي وسيعي در اعماق كوه ها ي راكي،در نقاط پنهاني از اعماق صحراهاي نوادا و آريزونا،در زير يخچال هاي آلاسكا و در اعماق اقيانوس ها مي باشند. اين نقاط با شديدترين تدابير امنيتي حفاظت مي شوند از طرف ديگر پيش بيني هاي ايمني تهديدات فيزيكي ،از جمله آتش سوزي و بلاياي طبيعي را به حداقل رسانده است. تجهيزات حفاظتي ،امكان دستبرد و يا آسيب هوشمندانه فيزيكي را كاهش داده است. در اين اماكن خطوط متعدد فيبر نوري با پهناي باند بالا بالاترين سرعت انتقال داده و اطلاعات را تامين مي كنند. تجهيزات پرسرعت مانند سوپر كامپيوترها ( Main Frame ) و پردازنده هاي بسيار سريع و موازي بالاترين سرعت دسترسي را در اختيار مي گذارند. سيستم هاي پيشرفته تنظيم دما و حرارت تنظيم رطوبت و كنترل تركيبات هواي محيط بهينه ترين شرايط را براي كار تجهيزات مهيا مي سازند و تجهيزات مانيتورينگ دقيق، لحظه به لحظه وضعيت هاي مختلف را كنترل و بازنگري مي كنند. بناهاي مستحكم در اعماق زمين نه تنها توان تحمل شديد ترين زلزله ها را دارند، بلكه در مقابل قويترين بمب هاي هسته اي موجود آسيبي نمي بينند. سيستم هاي پشتيبان،از اطلاعات در فواصل زماني مشخص بر طبق آخرين تكنيك هاي موجود نسخه هاي پشتيبان تهيه مي كنند. ژنراتورها و مولدهاي قوي برق (UPS )،آماده تامين نيروي برق لازم در صورت بروز اختلال مي باشندو پوشش هاي مخصوص،تجهيزات را از تهديد امواج مختلف از قبيل امواج ماكروويو و يا ميدان هاي الكترومغناطيسي خارجي يا توليد شده از خود تجهيزات محافظت مي كنند. به هر يك از اين مراكز،مركز داده اي (Data Center ) گفته مي شود. در كنار هر مركز داده اي دو مركز ديگر آماده ي انجام عمليات مي باشند. يكي مركز بازيافت اطلاعات آسيب ديده ( Disaster Recovery Center ) است كه فعاليت هاي آن در قالب كلي بازيافت داده (Data Recovery ) مي گنجد كه خود مقوله ي بسيار مهمي است كه از ضروري ترين نيازهاي هر ارگان و تشكل مرتبط با اطلاعات مي باشد. مركز دوم مركز كنترل و فرمان است كه مديريت انساني مركز داده اي را به عهده دارد ،در اين مركز افرادي با تخصص بالا و با دستمزدهاي بسيار بالا كار مي كنند. بانك هاي اطلاعاتي و سرورهاي مربوط به زير ساخت هاي اين كشور از قبيل شبكه ي برق،آب و نيز اطلاعات شركت هاي دولتي يا خصوصي حساس مثل شركت هاي اسلحه سازي و يا اطلاعات بانك ها در اين مراكز نگهداري مي شود. ايده ي مركز داده (Data Center ) در سطوح پايين تر و با درجه حساسيت كمتر نيز پياده شده است. به طوري كه امروزه شركت هايي وجود دارند كه با فراهم آوردن اماكني كه بعضي از امتيازات فوق را دارند در ازاي دريافت اجاره بها اطلاعات فردي يا سازمان ها را ميزباني مي كنند و خدمات مورد نظر آن ها را با كيفيتي بسيار بهتر در اختيار مشتريان قرار مي دهند. سايت هاي خارجي در چنين محيط هايي قرار داده شده اند. به صورت خلاصه مزاياي استفاده از مراكز داده عبارتند از:
• امنيت فيزيكي بالا
• امنيت الكترونيكي بالا
• مقابله با افزونگي و تكرار اطلاعات
• ارايه بالاترين سرعت پردازش در يك مكان
• ارايه بالاترين سرعت انتقال اطلاعات
• خريد تنها يك نسخه از نرم افزارها
• پشتيباني متمركز
اگر از مراكز داده استفاده نشود و هر سازماني بانك اطلاعاتي خود را در شبكه داشته باشد،به تعداد سازمان ها نياز به تيم پشتيباني جداگانه،نرم افزار جداگانه،سخت افزار جداگانه،پهناي باند جداگانه،امنيت جداگانه و ... خواهيم داشت كه سرباز هزينه اي بالايي دارد. به نظر مي رسد ايده ي
Data Center به دليل تامين كارايي و امنيت بالا و جلوگيري از افزونگي ،سهولت نگهداري و مديريت و بسياري جنبه هاي فني ديگر،در تحقق اهدافي همچون دولت الكترونيكي ،ايده اي كارساز باشد.

برون سپاري و مراكز داده
يكي از مفاهيمي كه امروزه بسيار در صنعت
IT شنيده مي شود مفهومي به نام برون سپاري است. شايد با اندكي اهمال برون سپاري را بتوان به معناي تكثير مركزيت يا سپردن كار به كاردان در نظر گرفت. امروزه با افزايش نگراني در رابطه با افزايش هزينه ها در صنعت IT و فشار بازار رقابتي، تصميم گيري در رابطه با برون سپاري به عنوان يك راه حل منطقي،براي شركت ها آسان تر شده است. آنچه باقي مي ماند سوالاتي از قبيل مديريت ارتباطات برون سپاري،افزايش كارايي در كنار كاهش هزينه ها و هر گونه تغييري است كه يك شركت بايد در سازه و كار خود بدهد. مهمترين قسمت يك سازمان در صنعت IT همانا اطلاعات آن است. مركزيت اين اطلاعات در مركز داده داخلي به عنوان قلب تپنده سازمان يا شركت و حجيم تر شدن روزمره اين اطلاعات نياز به مراكزي با كارايي و امنيت بالا و هزينه پايين براي ادامه حيات يك شركت،رابيش از پيش نمايان مي سازد. حال سوال اين است كه كجا براي اين امر مناسب تر است؟ مراكز داده به صورت استراتژيك در موقعيت هاي مشخصي پخش شده و در مقابل نبود برق و بلاياي طبيعي محافظت مي شوند. همچنين داراي منابع اضافي براي توليد برق و پهناي باند بلا استفاده در شرايط اضطراري مي باشند. به اين ترتيب سازمان ها در اطراف جهان مي توانند با خيال راحت برون سپاري خود را از طريق مراكز داده انجام دهند و از خدمات آن ها بدون نياز به نگراني از بابت مسائل جنبي مركز داده ي محلي خود نهايت استفاده را ببرند. همچنين آن ها مي توانند با حدف اين نگراني ها توجه خود را هر چه بيشتر به مسائل تجارتي معطوف كنند و با افزايش كيفي خدمات خود سعي در نزديكي هر چه بيشتر به نظرات مشتري و گام برداشتن در جهت ايجاد يك جو مشتري مدار داشته باشند. اما با تمام اين تعاريف چرا هنوز مديران حركت به سمت برون سپاري را آغاز نكرده اند يا به آن به ديده شك و دودلي مي نگرند؟برخي از مديران IT معتقدند مشكلات برون سپاري بيشتر از منافع آن است. مثلا” اگر به هر نحوي مشكلي در مركز داه ي اجاره اي يا خريداري شده آن ها در يك كشور ديگر به وجود بيايد،آن ها چگونه بايد در اين رابطه اقدام كنند؟يا اگر مشكلي در روابط كشورها به وجود بيايد چه اتفاقي مي افتد؟ به طور كلي يك مجموعه مجتمع راحت تر مديريت مي شود. اما اگر قسمت مركزي آن به جاي ديگري كه ارزان تر است منتقل شود،آيا هزينه هاي جانبي آن قابل پيش بيني خواهد بود؟نگهداري رابطه بين مركز اصلي و خارجي نيازمند يك برنامه اصولي است،آيا اين هزينه و ديگر هزينه هاي پنهان ناشي از اين مقوله باز هم اجراي آن را مقرون به صرفه نگه مي دارد؟ آيا در نهادهاي دولتي كه نياز بسيار مبرمي به مقوله امنيت و به خصوص بحث امنيت ملي دارند اعتماد به يك طرف بيگانه امري عقلاني محسوب مي شود؟اين ها مقولاتي هستند كه تصميم گيري نهايي در آن ها به عهده مديران IT سازمان ها است. جايي كه آن ها معمولا” بايد پاسخگو باشند. برون سپاري در امر توليد سخت افزار كامپيوتر يا به خدمت گرفتن طراحان نرم افزار تا كنون منجر به نتايج خوبي براي كشورهاي غربي شده است،اكنون به دليل نيروي كارگران قيمت در آمريكا و ذيگر كشورهاي اروپايي،استفاده از نيروي كار ارزان و خبره كشورهايي مثل هند،پاكستان،مالزي و حتي در برخي مواقع ايران و صرفه جويي قابل توجه در پروسه توليد،توجه بسياري از مديران كشورهاي غربي و به خصوص آمريكا را به خود جلب كرده است . نكته ي قابل توجه اين است كه اگر چه برون سپاري به مراكز داده ي خارج كشور با مشكلات عديده اي روبرو است،اما مي توان با ايجاد مراكز داده ي ملي در داخل كشور بر اين مشكلات فائق آمد.

منبع: مجله فناوری توسعه

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر