انتخاب زبان:  
    

مديريت زمان

خلاصه:زمان تنها منبعی است که به تمام انسانها به شکل مساوی داده می شود ، اما استفاده از آن سرنوشت زندگی شخصی و حرفه ای همه ی انسان ها دقیقا به نحوه ی استفاده از این منبع بی نظیر متاثر می شود .
"
موفقيت در مديريت زمان وابسته به تشخيص كارهاي مهم است "
و مدیریت زمان یکی از مهمترین مهارتهایی که نقش کلیدی در موفقیت دارد .

کلمات کلیدی: مدیریت زمان موفقیت

 

 

راههاي كسب موفقيت در مديريت صحيح زمان:

از كارهاي غير مهم صرف نظر كنيم

كارها را اولويت بندي كنيم

راهزنان وقت را بشناسيم

راههاي ايجاد وقت را ياد بگيريم

 

راهزنان وقت عبارتند از:

-        صحبتهاي كم اهميت

-        مطالعه مطالب كم اهميت و غيرضروري

-        تلفنهاي غير ضروري

-        نداشتن انضباط كاري

-        سستي و بي ارادگي در تصميم گيري

-        ناتواني " نه " گفتن به خواسته هاي نابجا

-        نداشتن تمركز حواس

-        عادت امروز و فردا كردن

-        قبول و يا تحميل بيش از حد مسئوليت و كار

-        عدم برنامه ريزي مناسب

 

راههاي ايجاد وقت عبارتند از:

 -        زنده كردن وقت مرده

-        انجام كارها به طور همزمان

-        تنظيم كردن وقت خواب

-        عقب انداختن كارهاي غير مهم

-        " نه " گفتن به درخواستهاي غير مهم

 

دلايل عدم استفاده از مديريت زمان:

عدم شناخت مديريت زمان

سستي و تنبلي به دليل عدم وجود هدف و انگيزش لازم براي برنامه ريزي موثر

علاقه به كار در شرايط بحران و تنگي وقت

 

مزاياي استفاده از مديريت زمان:

- با مديريت زمان تعيين مي كنيد كه كدام يك از كارهايي كه انجام مي دهيد مهمتر است اين عمل كمك مي كند به برخي از فعاليتها اولويت زيادي داده و برخي از فعايتها را حذف كنيد

- مديريت زمان كمك مي كند كه از طريق حذف مزاحمتها و فعاليتهاي غير ضروري مدت زماني را كه واقعاً كار مي كنيم افزايش دهيم

- مديريت زمان موجب كاهش استرس شده و همين امر موجب بهبود سلامت روحي و جسمي مي شود

 

چگونه از وقت خود بيشترين بهره را ببريم؟

-        هرچه هدفها شفاف تر باشد، كارايي در رسيدن به آنها بيشتر مي شود

-        اولويتهاي حقيقي خود را در زندگي و كار تعيين كنيد

-        برنامه ريزي كنيد: هر دقيقه برنامه ريزي برابر با10 دقيقه صرفه جويي در انجام كار است

-        قبل از شروع كار، مقدمات آن را فراهم كنيد

-        تمرين مرتب مهارتها باعث كاهش زمان انجام كار و افزايش كارايي مي شود

-        استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت كنيد

-   خود را تحت فشار قرار دهيد تا كارهاي بيشتر و بهتري را در مدت زمان كمتر انجام دهيد و بدين ترتيب به شخصي كارآمد تبديل خواهيد شد

-        همواره فردي خوشبين و سازنده باشيد

 

 نكاتي پيرامون مديريت موفق زمان:

-        براي برنامه ريزي ، زمان بگذاريد

-        اهداف رامشخص ساخته و مكتوب كنيد

-        اولويتها رامشخص كنيد

-        تهيه برنامه زماني انجام كارهاي اولويت دار

-        بر اهداف تاكيد كنيد نه بر فعاليتها

-        هر روز حداقل يك هدف عمده را براي خود قائل شده و بكوشيد تا آن را محقق سازيد

-        هر روز وقت خود راچنان زمان بندي كنيد كه ابتدا مهمترين كارها راانجام دهيد

-        اطمينان حاصل كنيد كه اولين ساعت روز كاري شما سودمند باشد

-        هرگاه شروع به انجام كاري كرديد سعي كنيد بدون وقفه آن را به پايان رسانيد

-        ما بين فعاليتها براي خود وقت استراحت نيز در نظر بگيريد

-        به خود و اولويت بندي كه انجام داده ايد اعتماد داشته باشيد

-   به هيچ فردي اجازه ندهيد وقت شمارا تلف كرده و براي خود مصروف كند و بياموزيد درصورت لزوم با صراحت" نه" بگوييد

-        از تمام لحظات زندگي خود به نحو احسن استفاده كرده و در انتظار رويدادهاي خوشايند در زندگي باشيد

-        هنگام نياز از فرد آگاهي راهنمايي بخواهيد

-        هدر دهنده هاي وقت را به حداقل برسانيد

 

كلام آخر : دستيابي به موفقيت در زندگي منوط به اجراي اصل " حذف و انتخاب " است ، انتخاب بين اعمال با ارزش و فعاليتهاي بي ارزش . طبق قانون 20/80 سعي كنيد از 20% زمان خود براي انجام 80% كارهايتان استفاده كنيد.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر