انتخاب زبان:  
    

    فرا روانشناسي چيست ؟


فرا روانشناسي مطالعه و تحقيق علمي بر روي برخي از وقايع غير عادي است كه انسان آن ها را تجربه مي كند . اين تجربيات، به اصطلاح (( رواني و روحي)) ناميده مي شوند .
همگان اشتباهي تصور مي كنند كه فرد فرا روانشناس يك واسطه روحي است ، اما اين گونه نيست ، بلكه فرا روانشناس دانشمند يا محققي است كه به طور جدي به مسئله ي فرا هنجار علا قه مند است . متا سفانه در بسياري از كتاب ها و سايت هاي اينترنتي (( فرا روانشناسي )) را با كلماتي مثل روح شناس، ذهن گرا ، جادو گر ، طالع بين يا فكر خوان مترادف دانسته اند . انجمن فرا روانشناسي وابسته به آمريكايي پيشرفت و ترويج علوم ( ) ، يكي از بزرگ ترين سازمان هاي علمي جهان است ، در حالي كه ذهن گرايان و فكر خوان ها جز اين انجمن نيستند ، چرا كه أنها افرادي غير دانشكند هسنتند كه تنها براي سرگرمي به مسائل رواني علاقه دارند.

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر