ثبت نام|ورود به سيستم|نقشه سايت|راهنما
  انتخاب زبان:  

سیر دانش صدف: (10خط) 88781060 ، رهیاران دانش: (10خط) 88427100 ، سیر بهار دانش: (10خط) 88781060 ، تعالی دانش: (10خط) 88457517 ، ايميل: info@study2000.com

نظر شما درباره سايت ما چيست؟

به نظر شما كدام كشور برای تحصیل مناسب تر است؟
    

    ايرانى بودن چيست؟

على عبدحق
ايرانى بودن چيست؟ اين پرسشى است كه شايد همراه با ظهور احساسات شديد ملى گرايانه به ذهن هر نوجوانى خطور مى كند. درابتدا به نظر مى رسد كه پاسخ گفتن به چنين پرسشى كارى بس آسان باشد.
همه كس ظاهراً مى داند «ايرانى بودن» چيست و مى تواند معين كند چه كسى ايرانى هست و چه كسى نيست.
اما يك ذهن كنجكاو نمى تواند از پيگيرى چنين پرسشى خوددارى كند. با تأمل بيشتر، اين پرسش على رغم ظاهر اولش
به غايت دشوار مى نمايد. تأمل راجع به اين پرسش به پايان خويش نرسيده است
اما پاسخ هايى كه در هر برهه اى به مسأله داده مى شود، خود قسمتى از راه است، هر چند با پاسخ هايى اينچنينى
نبايد خود را دلخوش داشت. چه هميشه تأمل بيشتر مى تواند راهگشاى افكارى تر و تازه باشد.
پرسش را دوباره طرح مى كنيم و سعى مى نماييم به آن پاسخ گوييم. البته پيش از آن، دشوارى هاى پاسخگويى
به چنين پرسشى را نمايان خواهيم ساخت: «ايرانى بودن چيست؟»


<
مرز جغرافيايى
آيا مرز جغرافيايى مى تواند معيار خوبى براى تعيين ايرانى بودن از غير آن باشد؟ در وهله اول به نظر مى رسد اين معيار خيلى خوبى است. زيرا كه مرزهاى جغرافيايى روى نقشه هاى سياسى به صورت عينى و كمتر قابل مناقشه كشيده شده اند و اين موجب مى شود تا بتوانيم پاسخى در خور براى پرسش خود بيابيم تا مورد چون و چرا واقع نشود. اما با كمى تأمل روشن مى شود كه انتخاب مرزهاى سياسى به عنوان معيارى براى ايرانى بود بسيارى چيزها را نابجا از ما خواهد گرفت و برخى چيزها را به ما تحميل خواهد كرد.
مثلاً اگر اين معيار را بپذيريم، نخستين مشكلى كه پيدا مى شود، اين است كه در طول زمان ايرانى بودن متغير خواهد شد. زيرا كه مرز سياسى ملت ها در طول تاريخ قبض و بسط مى يابد و دگرگون مى شود. كدام يك از اين مرزها، مرز واقعى ايرانى بودن است؟ آيا بايد بپذيريم كه ساكنان قفقاز تا قبل از عهدنامه ايران و روسيه در دوره قاجاريه، ايرانى بوده اند و صبح روز بعد كه از خواب برخاسته اند روسى؟ آيا افغان ها ايرانى هستند؟ آنها مدتى مديد ضميمه اى از ايران بوده اند و تنها مدت نه چندان درازى است كه استقلال يافته اند. آيا بحرينى ها هم ايرانى محسوب مى شوند؟ آيا عراقى ها ايرانى هستند؟ مرزهاى دوره هخامنشى را كه از هند تا مصر گسترش داشته است، معيار فرض كنيم يا مرزهاى اواخر دوره قاجار و پهلوى را؟ مشكل ديگر آن كه گاهى سرزمين ما مورد تصرف بيگانگان واقع شده است، آيا در آن روزگار مثلاً روزگار سلوكيان و تصرف ايران به وسيله اسكندر مقدونى مردمان اين سرزمين اهل مقدونيه شده بودند و هيچ ايرانى روى زمين وجود نداشت؟ اين قضيه در دوره تصرف ايران به وسيله اعراب مسلمان و امپراطورى مغول ها نيز تكرار شده است. وضع از اين حرف ها خيلى پيچيده تر است. آيا كسانى كه خارج از اين مرزهاى جغرافيايى زيسته اند و روزى به اين سرزمين مهاجرت كرده اند ايرانى محسوب مى شوند؟ آيا همه ما مطابق تاريخ هاى رسمى كه در همه دنيا تدريس مى شود، مهاجرانى نبوديم كه به اين سرزمين مهاجرت كرده ايم و بعد حاكمان اين سرزمين شديم؟ آيا مهاجرينى كه در تاريخ معاصر در ايران به حكومت رسيده اند و سلسله پادشاهى تشكيل داده اند ايرانى بوده اند؟ و دشوارتر آن كه اگر آنها ايرانى نبوده اند، مردم سرزمين تحت تصرف آنها از ايرانى بودن خارج شده اند. گمان مى كنم ديگر كافى باشد. مرزهاى سياسى معيار بدى براى تعيين مليت است. با قبول اين معيار ما حتى بسيارى از مفاخر خود را از ايرانى بودن خارج كرده ايم. دانشمندان و حكيمان و شعراى اهل ماوراءالنهر و بين النهرين و برخى نقاط خراسان بزرگ (در خراسان فعلى) همگى از دست مى روند.

 

منبع: روزنامه ایران

 

نام كاربري:
    
رمز عبور:
    
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟
جستجوي كاملتر